Copy-paste života, Ivana Kardo

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
OŠ Ernestinovo, Školska ul. 1, 31215 Ernestinovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
OŠ Ernestinovo

Detalji:

U radionici Copy-paste života surađuju učenici triju škola: OŠ Dobriše Cesarića, Osijek, OŠ Retfala, Osijek i OŠ Ernestinovo, Ernestinovo . Učenici rade na istom zadatku. Zadatak učenika je da odaberu jednu omiljenu fotografiju (obiteljsku ili sa prijateljima) iz ranijeg perioda života te ju ponovno „ožive“ na način da pokušaju rekreirati prostor, odjeću i/ili situaciju sa stare fotografije. Stare fotografije moraju imati i godinu kada su snimljene. Potrebno je osmisliti i napisati jedan naziv za staru i novu fotografiju. Staru i novu fotografiju postavljaju u digitalni alat Padlet. Na ovaj način učenici će se upoznati sa digitalnim alatom (Padlet). Predviđeni rok za navedeni zadatak je 15.04. Nakon tog roka, voditeljice radionica će objedniti sve fotografije učenika u digitalnom alatu Bookcreator (virtualna izložba). Tijekom trajanja Festivala znanosti svi učenici će pregledom virtualne izložbe, prepoznavati i navoditi značajke pojedinih razdoblja u životu čovjeka.

Biografija:

Ivana Kardo, prof.biologije i kemije

ivana.kardo@skole.hr, 098 92 86 220

OŠ Ernestinovo, Ernestinovo

Rođena u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer biologija i kemija. Od 2006. godine radi u Osnovnoj školi Ernestinovo gdje predaje prirodu, biologiju i kemiju učenicima od 5. do 8. razreda. Napredovala u zvanje metora 2014. godine, a 2019. godine u zvanje savjetnice. Voditeljica je učeničke zadruge u svojoj školi od 2006. godine, kao i Podružnice za Osječku-baranjsku županiju od 2013. godine. U radu često koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, Office365 za škole, alate za izradu anketa (Mentimeter, Google obrasci, Office 365 obrasci), za izradu kvizova (Plickers), za izradu online provjera znanja (Testmoz). Svoje primjere iz prakse prezentira na Županijskim stručnim vijećima.