„Pravni život digitalnih nomada i platformskih radnika“, Jura Golub

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:30 - 13:30

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS Stjepana Radića 17, dvorana 2/17

Detalji:

Svrha predavanje je upoznati ciljanu publiku na primjeren način sa suvremenim oblicima rada digitalnih nomada i platformskih radnika, iz pravne perspektive.

Fenomeni digitalnih nomada i platformskih radnika nisu novina, ali su sve učestalija pojava, dodatno stimulirana COVID-19 pandemijom, ali i drukčijim pogledom mlađih generacija na rad i privređivanje. S obzirom da se rad digitalnih nomada i platformskih radnika odvija na daljinu i/ili u drugim državama različitim od države u kojoj se nalazi poslodavac/posrednik, otvara se niz pravnih pitanja koje valja promotriti multidisciplinarnim pristupom kroz grane međunarodnog privatnog prava, radnog prava, upravnog prava te poreznog prava. Predavanje bi uključivalo i problemske zadatke prilagođene ciljanoj publici, što bi doprinijelo lakšem razumijevanju sadržaj predavanja.

Cilj predavanja je popularizirati pravnu znanost te prikazati širinu pravnog pristupa suvremenim pravnim fenomenima.

Biografija:

Jura Golub, mag. iur., asistent – doktorand Hrvatske zaklade za znanost

Pravni fakultet Osijek, jgolub@pravos.hr, 098/9692-002

 

Jura Golub diplomirao je 2021. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo na Pravnom fakultetu Osijek. Tijekom studija višestruko je nagrađivan dekanovom nagradom za uspjeh u studiranju, godišnjom nagradom Lions Cluba Osijek za najbolje studente Sveučilišta J. J. Strossmayera te sveučilišnom stipendijom za izvrsnost.

Godine 2021. zapošljava se na Pravnom fakultetu Osijek kao asistent-doktorand Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta „Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“. U okviru projekta, asistent-doktorand istražuje digitalizaciju prava s materijalnopravnog i procesnopravnog aspekta s naglaskom na prekograničnu pravosudnu suradnju u EU. Imenovani je također i suradnik na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw) kojeg je voditeljica prof. dr.sc. Mirela Župan.

Godine 2022. upisuje poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Pravo na Pravnom fakultetu Osijek.