„ZELENI TRENDOVI ŽIVOTA U URBANOJ SREDINI“, Margareta Ferić, Tena Pokas, Biljana Činčurak Erceg, Ana Đanić Čeko, Rajko Odobaša

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 18:00

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
PRAVOS

Detalji:

U vremenu gdje gradovi postaju sve veći te dolazi do rasta populacije i potrebe za potrošnjom resursa, kao negativan rezultat dolazi do zagađenja u urbanim sredinama. To predstavlja veliki problem za stanovništvo koje živi u takvim sredinama i svakodnevno se suočava sa zdravstvenim, ekonomskim i najvažnije  od svega pravnim pitanjima i problemima. Upravo  ta  pravna pitanja dovode do sve veće potrebe za zaštitom ljudskih prava, posebice pravo na zdravlje, zaštitu okoliša i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Postoje brojna rješenja koja mogu pomoći u suzbijanju zagađenja u gradovima, a jedni  od njih su društveni vrtovi čija potreba je sve veća i njihova popularnost u gradovima raste. Takvim „ zelenim trendom “  ljudi u urbanim sredinama djeluju protiv zagađenja i pokušavaju zaštiti svoja prava kroz zajedničke akcije. Zamisao našeg plakata je prikazati kako uloga društvenih vrtova, kao zeleni trend, utječe na čovjeka i na njegovu socijalnu okolinu kroz usporedbu sa suprotnim trendom, točnije urbanim zagađenjem.

Biografija:

Margareta Ferić – redovna studentica 3. godine Pravnog fakulteta u Osijeku, smjer socijalni rad (kontakt mail: margareta.feric1@gmail.com) i Tena Pokas – izvanredna studentica 4. godine Pravnog fakulteta u Osijeku, smjer pravo (kontakt mail: tenapokas@outlook.com).

Mentori: prof. dr. sc. Rajko Odobaša, izv. prof. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg i doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko.