Mogu ja to sam/a – vježbe svakodnevnog života, Alma Škugor, Matea Takus, Snježana Ivković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 9:00 - 9:45
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
DV "Sunčica", Žumberačka 71, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
DV „Sunčica“

Detalji:

Radionica je namijenjena djeci predškolskog uzrasta u dobi od 5 do 7 godina te će se provesti u dvije odgojne skupine. Odabranim vježbama kod djece želimo potaknuti osjećaj neovisnosti o drugima u svakodnevnom životu. Cilj je radionice osposobiti djecu za samostalno odijevanje pomoću didaktičko-metodičko oblikovanih okvira s različitim vrstama kopči, zatvarača, dugmadi i vezica koje koristimo u svakodnevnom životu. Isto tako važno je djeci osvijestiti pojedinosti slijeda radnji koje dovode do koordinacije i harmonizacije pokreta potrebnih za samostalno odijevanje. Svi materijali za vježbe s obzirom na boju, oblik, veličinu i rukovanje odgovaraju potrebama djece te na taj način dodatno motiviraju djecu na razvoj brige o sebi u svakodnevnom životu.

Biografija:

Izv.prof.dr.sc Alma Škugor, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, askugor@foozos.hr

Zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 2007. godine, a 2021. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Od 2014. do 2018. godine bila je koordinatorica za rad sa školama vježbaonicama za sve metodičke vježbe studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija te je sudjelovala u realizaciji metodičkih vježbi iz Metodike prirode i društva.  Izvodi nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom i preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. U 2017. godini stekla je međunarodnu diplomu  Montessori pedagogije  (Montessori – Pädagogik Diplomlehrgang) austrijskog krovnog udruženja Montessori – Ősterreich  za rad s djecom od 3 do 12 godina. Suradnica je na više znanstvenoistraživačkih projekata. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima u području pedagogije te je objavila tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Članica je organizacijskih, znanstvenih i programskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija. Sudjelovala je kao predavačica ili voditeljica radionica na nizu županijskih, međužupanijskih i državnih stručnih skupova za učitelje razredne nastave  u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U svome akademskome radu pristupnica se  posebno zalaže za promicanje nastave usmjerene na učenika, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja te alternativne pedagoške pristupe. http://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-drustvene-znanosti

 

Matea Takus, matea.takus@gmail.com, 0997487975

Studentica 2.g. izvanrednog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Zaposlena u DV Osijek, podcentar Sunčica kao odgojitelj predškolske djece. Odgojiteljica s 3 godine iskustva u struci.

  

Snježana Ivković, odgojiteljica predškolske djece, DV Osijek, podcentar Sunčica,

snjezanaivkovic@gmail.com

Odgojiteljica je predškolske djece u podcentru Sunčica. Dugi niz godina radila je u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku kao glumac-lutkar. Dobila je dvije nagrade za najbolju animaciju Susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske. Vodila je lutkarske i dramske radionice u Kazalištu u suradnji sa širom društvenom sredinom, a tu ljubav prema lutkarskom i dramskom izričaju prenosi  i u sadašnji rad s djecom. Educirala se u programima „Rastimo zajedno“ i“ Rastimo zajedno Plus“  UNICEF-ove radionice podrške roditeljima te provodila iste s roditeljima  u cilju jačanja kompetentnosti roditelja i djeteta.  Završila  je  jednogodišnju edukaciju Doživljajno učenje – učenje svim osjetilima u organizaciji Eos Centar Zadar i Dječji vrtić Osijek te stečeno znanje koristi u radu s djecom kroz iskustveno učenje  i odgoj i njegu osjetila.