Roboti su svuda oko nas! Mijenja li to i naš zdravstveni život?, Ivana Hartmann Tolić, Zdravko Krpić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 20:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 20:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 20:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 20:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 20:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FERIT

Detalji:

Rapidni razvoj tehnologije unaprijeđuje se u svim sverama ljudskog života pa tako i u zdravstvenoj njezi čovjeka. Roboti u zdravstvu mijenju način izvođenja operacija, pretraga,  dostave hrane i medicinske opreme, dezinfekcije i slično, a time oslobađaju vrijeme zdravstvenim djelatnicima da rade s pacijentima. Koliko  im možemo vjerovati i predati vlastiti život u ruke? Jesu li dovoljno pouzdani i za koje poslove?

Biografija:

Dr.sc. Ivana Hartmann Tolić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, ivana.hartmann@ferit.hr,  031495400

 

Ivana Hartmann Tolić rođena je u Osijeku 4. travnja 1985. Nakon završene osnovne i srednje škole u Osijeku upisuje sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku. Diplomirala na Odjelu za matematiku u Osijeku i stekla zvanje magistra edukacije matematike i informatike 2010. godine. Iste godine upisala poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika, na kojem je doktorirala 2020. i stekla zvanje doktora tehničkih znanosti. Sudjelovala 2009., 2014.,2016., 2017., 2019.  na Festivalu znanosti, 2011. i 2012. sudjelovala na Zimskoj matematičkoj, član Matematičkog kluba Osijek. Trenutačno zaposlena kao poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

 

 

Izv.prof.dr.sc. Zdravko Krpić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, zdravko.krpic@ferit.hr , 031495400

 

Zdravko Krpić rođen je u Osijeku, 5. studenog 1982. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja upisuje elektrotehnički fakultet u Osijeku, gdje je diplomirao 2007. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. 2008. godine zapošljava se na istom fakultetu kao asistent te upisuje poslijediplomski doktorski studij. Doktorirao je 2014. godine na temi "Unaprijeđeni model dodjeljivanja paralelnih programa raznorodnim raspodijeljenim računalnim sustavima". 2015. godine stječe znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. izvanrednog profesora. Trenutno radi na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Glavno područje istraživanja mu je optimizacija izvođenja paralelnih programa na računalnim grodovima SBC računala.