Električni bicikli s ciljem olakšavanja svakodnevnog života u urbanim sredinama, Marina Dubravac, Zvonimir Šimić, Josip Bilandžić, Nemanja Mišljenović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 20:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FERIT

Detalji:

Prvi napori za proizvodnjom električnih bicikala (e-bicikala) sežu još na početak 20. stoljeća, ali zbog nedostatka kvalitetne tehnologije za proizvodnju baterije i električnog motora, ovakva ideja ubrzo je zamijenjena motorima s unutarnjim izgaranjem. Posljednjih godina, zbog velikih utjecaja stakleničkih plinova na globalne klimatske promjene, pažnja javnosti usmjerena je obnovljive izvore električne energije i e-mobilnost. Trend izbora e-bicikala kao osnovnog prijevoznog sredstva postao je veoma popularan diljem svijeta prvenstveno zbog svoje pristupačne cijene, niskih troškova održavanja i ekološke prihvatljivosti. E-bicikli su se pokazali korisnim u urbanim sredinama za izbjegavanje velikih gužvi koje su posljedica konvencionalnog prijevoza. Osnovna podjela e-bicikala je na čisto električne bicikle i na hibridne bicikle. Čisto električni bicikli mogu biti pogonjeni silom pedaliranja ili snagom motora, dok hibridni bicikli mogu biti pogonjeni snagom motora samo prilikom pedaliranja. Cilj ovoga postera je prikazati mlađim generacijama zdrav, ekološki prihvatljiv i nadasve zanimljiv način transporta.

Biografija:

Marina Dubravac, asistent, FERIT, marina.dubravac@ferit.hr

Marina Dubravac rođena je 24.7.1997. godine u Osijeku. Pohađala je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Semeljcima, tijekom koje je sudjelovala na natjecanjima iz matematike na svim razinama. Nakon osnovne škole, upisala je Gimnaziju Antuna Gustava Matoša u Đakovu, opći smjer. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarila je izravan upis na Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku te nakon toga upisuje smjer elektrotehnike 2016. godine. Preddiplomski studij završila je 2019. godine te nakon toga upisuje diplomski studij elektrotehnike na istom fakultetu. Magistra inženjerka elektrotehnike postala je 2021. godine. Iste godine, zaposlila se na projektu Hrvatske zaklade za znanost – Izobrazba novih doktora znanosti te radi na projektu Distribucijske mreže s velikim udjelom aktivnih kupaca. Poslijediplomski studij elektrotehnike upisala je 2021. godine. Tijekom osnovne i srednje škole aktivno se bavila rukometom te je osvojila nekoliko državnih prvenstava i sudjelovala je na svjetskom prvenstvu. Predstavljala je fakultet na sveučilišnoj i državnoj razini u rukometu. Sudjelovala je na OTO 2020 konferenciji te je student member IEEE PES.

https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/imenik-djelatnika#marina-dubravac

Zvonimir Šimić, asistent, FERIT, zvonimir.simic@ferit.hr

Zvonimir Šimić rođen je 7. lipnja 1995. godine u Osijeku. Nakon završene srednje

Elektrotehničke i prometne škole Osijek 2014. godine upisao je preddiplomski studij

elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, tada još Elektrotehnički fakultet Osijek. 2017. godine je završio preddiplomski studij i upisao diplomski studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, izborni blok održiva elektroenergetika. Diplomirao je 2019. godine. Od srpnja 2020. radi naFakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao asistent na projektu USBSE – Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije. 2020. godine upisao je poslijediplomski studij elektrotehnike.

https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/imenik-djelatnika#zvonimir-simic

Josip Bilandžić, asistent, FERIT, josip.bilandzic@ferit.hr

Josip Bilandžić rođen je 20. lipnja 1992. godine u Našicama. Osnovnu školu pohađao je u Feričancima, a nakon osnovne upisuje Srednju školu Isidora Kršnjavog u Našicama, smjer tehničar za elektroniku gdje se počinje zanimati za elektrotehniku, a posebno za elektroniku. Nakon završetka srednje škole, 2011. godine upisuje sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Osijek i nakon prve godine opredjeljuje se za smjer elektroenergetika. 2014. godine završava sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike te iste godine upisuje diplomski studij smjer elektroenergetika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Trenutno zaposlen kao asistent na projektu na FERIT-u.

https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/imenik-djelatnika#josip-bilandzic

Nemanja Mišljenović, asistent, FERIT, nemanja.misljenovic@ferit.hr

Nemanja Mišljenović rođen 26.07.1993. u Vukovaru s prebivalištem u Boboti. U Boboti je 2008. godine završio osnovnu školu „Bobota“. Nakon završene osnovne škole upisuje elektrotehničku srednju školu „Nikola Tesla“ u Vukovaru, te s odličnim uspjehom 2012. godine završava. Nakon završene srednje škole upisuje Elektrotehnički fakultet u Osijeku, te se kasnije odlučuje za smjer elektroenergetike. Po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, smjer industrijska elektroenergetika te s odličnim uspjehom 2018. godine završava. Posjeduje znanje engleskog jezika, informatički je pismen te se izvrsno služi programskim paketom Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint, Visio), programskim jezicima, programima za crtanje, simulaciju (ANSYS, FEMM, Agros2D) te programima za industrijsku primjenu i programiranje (TIA portal - Siemens, Studio 5000 Desing Environment - Rockwell, ABB 800xa Control Builder, TwinCAT and TwinSafe - Beckhoff). Tijekom diplomskog studija za vrijeme prakse radi na području industrijske informatike te se upoznaje s automatizacijom procesa i izrade SCADA sustava na ABB 800xa sustavu. Nakon završenog fakulteta počinje raditi u području industrijske informatike, automatizacije te projektiranja sustava automatizacije (kompletne izrade SCADA sustava). Radi na sustavima Siemens, Rockwell i Beckhoff u trajanju od godinu i 7 mjeseci. Također posjeduje znanje i iskustvo u području programiranja (.Net Framework, React, PostgreSQL) te poznaje neke od programskih jezika (C#, JS, SQL) koje je poslove obavljao u trajanju od 8 mjeseci. Na navedenim poslovima stekao je vještine rada u timu kao i terenskog rada. Trenutno zaposlen kao asistent na projektu na FERIT-u. Poslijediplomski studij elektrotehnike upisao je 2021. godine

https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/imenik-djelatnika#nemanja-misljenovic