PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJE POPULACIJE KROZ EDUKACIJE, Dominika Crnjac Milić, Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 20:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 20:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 20:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 20:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 20:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FERIT

Detalji:

Ovim se radom nakon analizirane pojavnosti starenja populacije želi ukazati na mogućnost podizanja njihove kvalitete života putem različitih edukacija. Na temelju objavljenih rezultata istraživanja znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja može se uočiti korisnost od stimulacije moždanih aktivnosti te važnost zadržavanja kognitivnih sposobnosti kod osoba starije životne dobi. U tome se osobito ističe uloga  informacijsko komunikacijske tehnologije, učenje stranih jezika, tjelesna aktivnost te poticanje na što dužu prisutnost na tržištu rada koja iziskuje praćenje promjena u različitim područjima gospodarske aktivnosti.

Pri tome su uloga okoline i poticajno okruženje od velike važnosti te je bitno razvijanje svjesnosti mladih naraštaja o potrebi za pružanjem potpore starijima i mogućnosti za kvalitetniji život starijih. Postoje stereotipi o tome da su starije osobe nesposobne za učenje, da teško prihvaćaju promjene te da su nezainteresirane za edukacije i rad nakon umirovljenja. Stoga se kroz ovaj rad isto tako nastoje prikazati i primjeri dobre prakse koji bi potaknuli na pozitivne promjene u takvom načinu razmišljanja.

Biografija:

Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, e-adresa: dominika.crnjac@ferit.hr, mob:+385993246080

 

Životopis:

Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić rođena je 30.01.1976. u Osijeku.

04.04.2000. diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike.  09.11.2001. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje diplomirani ekonomist. Magistrirala je 22.04.2004. na Ekonomskom fakultetu u  Osijeku, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 17.01.2006..

Od 01.10.2000. do 01.04. 2002. bila je zaposlena u Hypo-leasing Kroatien d.o.o. kao leasing referent. Od 01.04.2002. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 22.03.2007., u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, 22.12.2009.

18.07.2012. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, a 29.04.2013. izabrana je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija.

23.02.2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Od 10.07.2018. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija te je izbor potvrđen Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25.09.2018. godine. Autorica je ili suautorica devedeset osam radova, od kojih su četiri knjige. Članica je uredničkog odbora časopisa "International Journal Vallis Aurea", Izdavač:Veleučilište u Požegi; DAAAM International Vienna, ISSN: 2412-5210, e-ISSN: 1849-8485. Članica je organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije "Business Logistics in Modern Management", Ekonomski fakultet Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek. Članica je u programskom odboru međunarodne znanstvene konferencije „Vallis Aurea“ u organizaciji Veleučilišta u Požegi (Croatia); DAAAM International Vienna (Austria) i Faculty of Economics Uzhhorod National University (Ukraine)

 

web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/dcrnjac

 

Ivanka Ferčec, prof., Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, e-adresa: ivanka.fercec@ferit.hr, mob:+385 91 2246066

 

Životopis:

Ivanka Ferčec radi kao viši predavač iz znanstvenoga područja Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja Filologija, znanstvene grane Anglistika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (datum zadnjeg izbora u zvanje: 16. lipnja 2021.), gdje drži nastavu iz kolegija tehničkog engleskog/njemačkog jezika. Područja njezinog interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, znanstveno i tehničko prevođenje te strani jezik struke.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Prevodi i lektorira radove u međunarodnim znanstvenim časopisima Mathematical Communications (od 1996.) i International Journal of Electrical and Computer Engineering (od 2010.). Članica je znanstvenoga, uređivačkoga i organizacijskoga odbora časopisa odnosno konferencija. Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga.

web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/ivanka-fercec

 

Yvonne Liermann-Zeljak,prof., Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, e-adresa: yvonne.liermann@ferit.hr, mob:+385 91 2246075

 

Životopis:

Yvonne Liermann-Zeljak diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku 2003. godine te je stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. 2008. godine izabrana je u zvanje predavača, a 2013. godine izabrana je u zvanje višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja Filologija, znanstvene grane Anglistika. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek drži nastavu iz kolegija engleskog i njemačkog jezika (tehnički engleski i tehnički njemački). Njena područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, strategije učenja i engleski jezik za posebne svrhe.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) te Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU). Nadalje, članica je međunarodnog uređivačkog odbora međunarodnog časopisa „Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes” kojeg izdaje Elektronski fakultet Sveučilišta u Nišu te znanstvenog i savjetodavnog odbora međunarodne ESP konferencije koja se održava u Nišu i znanstvenog odbora udruge IESPTA (International ESP Teachers' Association) sa sjedištem u Liverpoolu.

 

web: https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/imenik-djelatnika#yvonne-liermann-zeljak