Kako spasiti život?, Jelena Jakab, Matea Matić Ličanin, Nikola Volarić, Dea Sabo, Ivana Lasić, Aleksandar Včev

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
FDMZ, Cara Hadrijana 10E, Osijek Kabinet vještina

Detalji:

Koliko puta ste na ulici vidjeli da netko treba hitnu medicinsku pomoć? Jeste li uskočili ili ste se „smrznuli“ i pomislili da će sigurno pomoći netko tko zna više od vas?

Akutne bolesti koje najčešće ugrožavaju život su poremećaji funkcije disanja i srca, krvarenje i ozljede. Kardiopulmonalna reanimacija kombinacija je mjera oživljavanja koje se poduzimaju za ponovnu uspostavu funkcija srca i disanja, a njezin glavni cilj je osigurati dostatnu količinu kisika vitalnim organima, do uspostave adekvatne srčane akcije i spontanog disanja.

Na ovoj radionici sudionici će se upoznati s metodama osnovnog i naprednog održavanja života, počevši od postupaka procjene gubitka svijesti te prestanaka disanja i rada srca. Sudionici će na simulacijskim lutkama imati priliku izvoditi postupke održavanja dišnih puteva, ventilacije i masaže srca.

Na kraju ove radionice, otkrit ćete da u svakome od vas čuči jedan mali heroj, s dovoljnim znanjem i vještinama da pomogne kome god i kad god je to potrebno.

Biografija:

Jelena Jakab

Asistent

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

jelena.jakab@fdmz.hr

091 224 1512

Jelena Jakab, rođena 15. travnja 1991. godine. Nakon završene opće gimnazije u Vinkovcima, 2009. Godine upisuje studij medicine u Osijeku. Za vrijeme studiranja sudjeluje u različitim znanstvenim manifestacijama kao što su Tjedan mozga i Festival znanosti; bila je članica studentske udruge osječkih studenata medicine i pjevačkog zbora Medicinskog fakulteta Osijek; sudjelovala je u programima razmjene studenata Erasmus+ i IFMSA. Diplomirala je 2015. godine i time stekla titulu doktora medicine te iste godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek. U travnju 2016. zapošljava se u Zavodu za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek, od listopada 2017. zaposlena je kao asistent na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, te kao asistent na Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Osim nastavnom, bavi se i znanstvenom djelatnošću, objavljivanjem 17 znanstvenih radova i sudjelovanjem na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima i tečajevima. Članica je fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te je bila članica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera do 2020. godine. Specijalizantica je kardiologije od veljače 2017. godine., studentica je poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo te poslijediplomskih specijalističkih studija Kardiologija i Opća interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek.
 

Matea Matić

Asistent

Medicinski fakultet Osijek

matea.matic.licanin@mefos.hr

0996899232

Matea Matić, rođena je 24. kolovoza 1990. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku. U srpnju 2009. upisuje sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine u Osijeku te je diplomirala u lipnju 2015. godine. Kao nastavak školovanja, u rujnu 2015. upisuje je Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo kojeg trenutno pohađa. Pripravnički staž za doktore medicine obavlja od listopada 2015. do ožujka 2016. godine u sklopu SOOM dr. med. Zrinke Dananić i KBC-a Osijek. Od svibnja 2016. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Osijek kao asistent pri Katedri za obiteljsku medicinu. U siječnju 2017. godine započinje specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine te pohađa poslijediplomski specijalistički studij "Obiteljska medicina" na Medicinskom fakultetu Zagreb. Za vrijeme studiranja i kasnije sudjelovala je na brojnim festivalima kao što su Festival znanosti i Tjedan mozga. U sklopu znanstvene djelatnosti sudionik je na nekoliko znanstvenih projekata.

 

Nikola Volarić

Asistent

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

nikola.volaric@fdmz.hr

099 835 6935

Nikola Volarić, rođen 20. lipnja 1981. godine. Nakon završene opće gimnazije upisuje studij medicine u Osijeku. Za vrijeme studiranja sudjeluje u radu  Studentskom zboru Sveučilišta J.J. Strossmayer kao tajnik Studentskog zbora i član Senata sveučilišta. Diplomirao je 2014. godine i time stekao titulu doktora medicine te iste godine odradio pripravnički staž u KBC Osijek. U studenom 2016. zapošljava se u Zavodu za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek, od listopada 2017. zaposlen je kao asistent na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Osim nastavom, bavi se i znanstvenom djelatnošću objavivši nekoliko znanstvenih radova i sudjelovanjem na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima i tečajevima. Član je fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Specijalizant je gastroenterologije i hepatologije od travnja 2018. godine., student je poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo te poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek.

 

Dea Sabo

Studentica Medicinskog fakulteta u Osijeku

Dea.sabo7@gmail.com

Dea Sabo, rođena 05.06.1997. godine u Osijeku. Nakon završene II. gimnazije u Osijeku, 2016. godine upisala sam Medicinski fakultet u Rijeci. 2017. godine prebacila sam se na Medicinski fakultet u Osijeku, te sam trenutno na 6. godini studija. Od stranih jezika govorim engleski i talijanski. U organizacijskom sam odboru kongresa ‘’OSCON’’ te demonstrator na kolegiju Farmakologija. Sudjelovala sam na kongresu translacijske medicine ‘’OSCON’’, Festivalu znanosti, interdisciplinarnom simpoziju studenata psihologije i medicine ‘’Stvari koje nismo smjeli reći’’ te Kongresu hitne medicine u Rijeci ‘’HitRi’’. Volontirala sam na COVID uzorkovanju. Član sam HGSS stanice Osijek. Bavim se raznim sportovima i volim pohađati pub kvizove.

Ivana Lasić

Studentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Lasicivana8@gmail.com

Ivana Lasić, rođena 2. ožujka 1997. godine u Neuwiedu u Njemačkoj. Živim u Čepinu. Trenutno studiram na drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Godine 2020. sam završila preddiplomski studij Sestrinstva na istom fakultetu, a 2017. Medicinsku školu Osijek, smjer medicinska sestra opće njege. Zaposlena sam u Medicinskom centru Mursa kao medicinska sestra. Sudjelovala sam na simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem, Prehrana i hidracija u palijativnoj skri bolesnika, Vukovar, 1. -3. 12. 2016., te na Prvom međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju- Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno- stručnim skupovima i u publikacijama, 10. svibnja 2019.

Aleksandar Včev

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

avcev@fdmz.hr

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev rođen je 1960. godine u Orahovici. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. godine. Od 1989. zaposlen je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek, te je u dva narata vršio dužnost ravnatelja Kliničke bolnice Osijek. Subspecijalizaciju iz gastroenterologije i titulu primarijusa stekao je 2004. godine. Na Medicinskom fakultetu Osijek zaposlen je od 1986. godine. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2011. godine. Obnašao je funkciju predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta, prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Osijek, te dekana Medicinskog fakulteta od 2009. do 2017. godine. Trenutno obnaša dužnost dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Na oba fakulteta član je nekoliko Odbora i Povjerenstava. Mentorirao je preko 100 završnih i diplomskih radova te preko 10 doktorskih disertacija. Sudjeluje kao suradnik, istraživač i voditelj na nekoliko znanstvenih projekata, član je znanstvenog organizacijskog tima brojnih kongresa i konferencija, i član uredništva nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa. Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova. Autor je i urednik nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika.