Medicinske sestre mijenjaju život, Dario Klasan, Matej Jurković, Vlatka Andrić, Tamara Alebić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

Medicinske sestre mijenjaju naše živote od naših prvih godina života. Kroz povijest upravo su medicinske sestre bile te koje su donosile inovacije te razvijale medicinska dostignuća u zdravstvenoj skrbi  i brizi za bolesnika i koje su uvelike promijenile i unaprijedile ljudsko zdravlje. Inovacije i dostignuća u sestrinstvu važne su za osiguranje i razvoj kvalitete zdravstvene skrbi i života samih  bolesnika. U tom kontekstu, te inovacije i dostignuća koriste se i danas u sestrinstvu za proizvodnju informacija, zaštitu zdravlja, sprječavanje bolesti i pružanje personalizirane skrbi. Uloge medicinskih sestara također im omogućuju da vide medicinske prakse i postupke na drugačiji način, što je u konačnici i rezultiralo nekim revolucionarnim otkrićima. Bez medicinskih sestara ne bismo imali brojne alate koji se danas redovito koriste u bolnicama i staračkim domovima. Uz pomoć obrazovanja, zagovaranjem prava bolesnika i nudeći emocionalnu podršku u najtežim trenutcima, medicinske sestre ne pomažu samo u postizanju pozitivnog ishoda liječenja kod bolesnika, već one doslovno mogu pomoći u promjeni života i životnih navika svakog čovjeka. Cilj je ovog postera predstaviti i prikazati najznačajnije medicinske sestre kroz povijest i njihova dostignuća na polju medicine i medicinske prakse te njihov utjecaj na naše živote.

Biografija:

DARIO KLASAN, MATEJ JURKOVIĆ, VLATKA ANDRIĆ, TAMARA ALEBIĆ

 

Ime i prezime: Dario Klasan

 

ZVANJE: Sveučilišni prvostupnik sestrinstva (univ.bacc.med.techn.)

SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

E-MAIL: dariomcbill@gmail.com

TELEFON: 099 328 4447

ŽIVOTOPIS: Dario Klasan, rođen je 19.4.1992. u Banja Luci, BiH. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u periodu od 2006.-2010. za zvanje medicinska sestra/medicinski tehničar. U periodu  2018.-20021. pohađao je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, smjer: Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Novoj Gradišci na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera Osijek. Trenutno na osječkoj sastavnici studija pohađa smjer: Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo. Od rujna 2013. godine zaposlen je u Kliničkom bolničkom centru Osijek kao medicinski tehničar na Klinici za psihijatriju, Zavod za integrativnu psihijatriju. Aktivni je član HKMS i redovito, prema vlastitim mogućnostima, sudjeluje u stručnim usavršavanjima unutar sestrinske profesije.

 

 

IME I PREZIME: Matej Jurković

ZVANJE: Sveučilišni prvostupnik sestrinstva (univ. bacc. med. techn.)

Ssatavnica: Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo

E-MAIL: matejjurkovic123@gmail.com

TELEFON: 091 890 1918

ŽIVOTOPIS: Matej Jurković rođen je 02.06.1998. u Osijeku. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Medicinskoj školi Osijek u periodu od 2013. do 2018. za zvanje medicinska sestra/tehničar opće njege. U periodu od 2018. do 2021. pohađao je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, smjer Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo Osijek na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno na istoj sastavnici sveučilišta pohađa smjer Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo. Od svibnja 2021. zaposlenik je Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao medicinski tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu. Dugogodišnji je volonter Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

 

 

 

IME I PREZIME: Vlatka Andrić

ZVANJE: Sveučilišna prvostupnica sestrinstva ( univ.bacc.med.techn)

SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

E-MAIL: andric.vlatka@gmail.com

TELEFON: 099 874 6540

ŽIVOTOPIS:

Vlatka Andrić, rođena je 11.12.1997. u Đakovu. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Medicinskoj školi u Osijeku. Nakon srednje škole upisuje se na Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Osijeku, te na pripadajućem sveučilištu nastavlja diplomski studij Sestrinstva. Od ožujka 2021. zaposlenica je Doma zdravlja Osječko-baranjske županije na mjestu patronažne sestre, s područjem rada na lokaciji Đakovo. Kroz posao se bavi prevencijom bolesti, aktivnim promicanjem zdravlja, edukacijom stanovništva od najmlađe do najstarije životne dobi. U slobodno vrijeme volontira na raznim akcijama promicanja zdravlja te se uključuje na razne edukacije u svrhu stalnog usavršavanja i poboljšanja kvalitete rada.

 

 

IME I PREZIME: dr. sc. Tamara Alebić

Sastavnica: Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek

Email: talebic@fdmz.hr

Broj mobitela: 098 9887273

Životopis: Životopis: Tamara Alebić: Rođena je u Našicama. Završila je Opću gimnaziju u Orahovici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a doktorirala  na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih simozija  te objavila nekoliko znanstvenih radova. Zaposlena je na fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. https://scholar.google.hr/citations?user=MSzAygQAAAAJ&hl=hr