Život je znanje, Agneza Aleksijević, Tatjana Peranović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

Znanje ima određenu vrijednost je ideja koja potječe još iz antičkih vremena. Platon je, između ostalih, raspravljao o vrijednosti znanja, a Juvenal je još u 1. stoljeću rekao: "Svi žele znati, ali nitko nije spreman platiti cijenu.” Harvey Firestone još je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće povezao znanje i poslovanje izjavivši: "Misao, a ne novac, je pravi poslovni kapital.” Ova misao je pratila poslovnog čovjeka čije je poduzeće preživjelo dva svjetska rata i veliku depresiju tridesteih godina. Dugoročna garancija uspjeha jednog poduzeća je znanje. Znanje nam može osigurati konkurentsku prednost u današnjim okolnostima poslovanja, u društvu utemeljenome na znanju, kreiranje novih znanja i primjena postojećih uz kontinuirane inovacije postaje imperative u postizanju što bolje pozicije. Živimo u doba kada podaci i informacije imaju posebnu vrijednost. Podatci dobivaju značenje otkrivanjem konteksta u kojem se nalaze i kada značenjem se utvrdi veza između više podataka, tada oni čine informaciju. Kombinacija informacija, iskustava i intuicije je znanje. Integrirano je svuda oko nas. Pohranjeno je u dokumentima, bazama podataka, procesima, procedurama, zbog toga ljudski resursi imaju veliku odgovornost i izazov kako znanjem upravljati.

 

Biografija:

Doc.dr.sc. Agneza Aleksijević      aaleksijevic@fdmz.hr         098348354

U Iloku odrasla i završila osnovno obrazovanje. Srednju medicinsku pohađa i završava u Vukovaru, 1981.godine. Studij za više medicinske sestre upisuje 1991., u Zagrebu. Naziv stručna prvostupnica stječe 2002., godine u Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu,  a iste godine upisuje i završava Pedagoško – psihološku izobrazbu, Pedagoški fakultet u Osijeku. Godine 2004., završava pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu Menadžment u sestrinstvu i stječem International Diploma za Upravljanje i rukovođenje u sustavu zdravstvene zaštite – upravljanje i rukovođenje u sestrinstvu. Specijalistički stručni studij – Management u sestrinstvu u Zagrebu završila 2008. godine i stekla naziv Diplomirana medicinska sestra. U Osijeku, 2014. godine završava Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku i stječem naziv Magistra sestrinstva. Doktorirala 2017. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju  Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2019./2020., izabrana je u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

 

Tatjana Peranović           tatjana.peranovic@gmail.com        0989652821

Tatjana Peranović, studentica 1. godine Diplomskog studija sestrinstva Slavonski Brod,

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.

Tatjana Peranović rođena  6.9.1987. u Vukovaru, gdje je upisala i završila osnovnu školu. Od 2002. do 2006. pohađala je srednju Medicinsku školu Osijek, smjer medicinska sestra/medicinski tehničar. Od 2006. do 2010. godine pohađala  Stručni Studij sestrinstva, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, nakon kojeg započinje s pripravničkim stažom u Općoj bolnici Vukovar, gdje i danas radi na Odjelu za ginekologiju i opstetriciju, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. Od 2021. godine pohađa I godinu Diplomskog Studija Sestrinstva Slavonski Brod, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek.