ŽIVOT PRIJE I POSLIJE, Ivona Horvat, Ružica Kadleček

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 13:00 - 14:00

Organizator:
OŠ Vladimira Nazora Čepin, Kalnička 17, 31431 Čepin

Vrsta događanja:
poster

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Hol škole

Detalji:

Život obrađuju kroz obilježja živih bića na zanimljiv način. Opisuju i prikazuju osnovna obilježja živih bića.

Učenici promatraju biljku. Određuju pripada li biljka živoj ili neživoj prirodi te iznose argumente za svoje mišljenje. Zaključuju zašto je biljka živo biće, mijenja li se tijekom vremena i kako, što je biljci potrebno za život itd...

Promatranje životinje (kukca, ribice, puža i sl.) i iznose svoja zapažanja i zaključke po čemu znaju da je biće koje promatraju živo, što je sve tom živom biću potrebno za život, mijenja li se to živo biće tijekom vremena...

Učenici uspoređuju biljke i životinje služeći se svojim neposrednim zapažanjima.

Prikaz obilježja živih bića na posteru.

 

Život kroz prikaz biblijskih tekstova.

Biografija:

Ivona Horvat

ivona.juric7@skole.hr

Učiteljski fakultet završila je u Osijeku 2012. godine.

Radi na mjestu učiteljice u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu.

Radi na eTwinning i školskim projektima..

U radu primjenjuje suvremene oblike rada , koristi IKT tehnologiju.

Web stranica: https://ivoninaucionica.weebly.com/

 

Ružica Kadleček

 e-mail ruzica.kadlecek@skole.hr

Vjeroučiteljica u OŠ Vladimir Nazor. Aktivno sudjeluje u radu škole

Surađuje s vjerskim zajednicama unutar mjesta. Sudjeluje sa svojim učenicima na vjeronaučnoj olimpijadi. Aktivno sudjeluje u školskim projektima i u organizaciji manifestacija na razini mjesta.