Životni put lijeka u organizmu, Sonja Vukadin, Lucija Kuna, Nikola Raguž Lučić, Martina Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Životni put lijeka u organizmu započinje njegovim unosom u naše tijelo. Najčešće se radi o unosu kroz usta, ali lijek se može unijeti i kroz kožu, mišić, direktno u krvni optok ili nekim drugim putem. Znate li koji je glavni organ za metabolizam lijeka, a koji za izlučivanje lijeka iz organizma? Kako lijek „zna“ otići baš na ono mjesto u organizmu gdje treba ostvariti farmakološki učinak? Koliko dugo lijek „živi“ u našem organizmu? Našom prezentacijom u obliku postera odgovorit ćemo na ova i još neka pitanja o životu jednog lijeka u ljudskom organizmu!

Biografija:

Dr.sc. Sonja Vukadin, dr.med., asistentica na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo; sonja.vukadin@fdmz.hr

Sonja Vukadin, rođena je 1986. godine u Osijeku. Opću gimnaziju završila je u Valpovu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2011. godine. Od 2012. do 2015. godine radila je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku 2021.godine. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Tijekom 2013. godine u trajanju od 4 mjeseca u sklopu Erasmus programa mobilnosti boravila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu i tamo odslušala dio nastave na poslijediplomskom studiju, te radila u laboratoriju prof. Koszegija. Od 2015. do 2019. godine radila je u Republici Irskoj kao bolnički liječnik i završila Basic specialist training iz opće interne medicine, te je član Royal College of Phyisicians of Ireland od 2018. godine.

Od lipnja 2020. godine radi u suradničkom zvanju asistenta u Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek gdje se nastavila baviti znanstveno-istraživačkim i radom u nastavi.

 

Dr.sc. Lucija Kuna, mag.biol., asistentica na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo; lucija.kuna@fdmz.hr

Lucija Kuna rođena je 4. studenog 1988. god. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu. 2013. g. diplomirala je na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od listopada 2017. godine radi u suradničkom zvanju asistenta u Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2022. doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Aktivno se bavi znanstveno – istraživačkim radom, te je do sada objavila 14 znanstvenih radova, te 3 poglavlja u knjizi. Ujedno, aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima te je objavila preko 20 sažetaka. Suradnica je i na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Aktivno je radila na popularizaciji znanosti kroz sudjelovanje na Festivalu znanosti. Član je Hrvatskog društva za humanu genetiku, hrvatskog Farmakološkog društva te Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu. 2017. izabrana je u 15 mladih doktoranada diljem Europe te je dobila stipendiju za Summer school of Molecular Medicine, Friedrich Schiller University Jena, u Njemačkoj. 2020. g. osvojila je nagradu za najbolji znanstveni rad Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u kategoriji mladog znanstvenika. Od 2021. g. Potpredsjednica je Znanstvenog foruma Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

 

Dr.sc. Nikola Raguž Lučić, dr.med., poslijedoktorand na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, nikola.rlucic@gmail.com

Doktor medicine Nikola Raguž Lučić rođen je 8. veljače 1988. u Đakovu gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2006. godine upisuje Medicinski fakultet u Osijeku te ga uspješno završava 2012. godine. Liječnički pripravnički staž obavlja tijekom 2013. godine za Dom zdravlja Đakovo. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2013. godine, a doktorsku disertaciju brani 2018.g.. Od 2014. godine radi u suradničkom zvanju asistenta na Medicinskom fakultetu Osijek u Katedri za farmakologiju. Od 2017. godine radi u suradničkom zvanju asistenta i na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a od 2019. kao poslijedoktorand. Od 2014. godine aktivno se bavi znanstveno – istraživačkim radom te je suradnik na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.  Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima sažetcima kongresnih priopćenja. Član je organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih  znanstvenih kongresa : ISABS, IMC-HCV.

 

 

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., redovita profesorica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

mail:  martina.smolic@fdmz.hr

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 5 EU projekata, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, „Plos One“, „World journal of Hepatology“ , recenzent više znanstvenih časopisa. Pod njenim mentorstvom/komentorstvom je obranjeno 4 doktorske disertacije te 18 diplomskih radova. Član je stalnih odbora  i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održala je 15 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, prva je dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).