Akademski ŽIVOT – zamke (ne)etičnog ponašanja, Jasmina Tomašić Humer, Ana Babić Čikeš

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
studenti

Lokacija:
FFOS

Detalji:

Akademski život put je pozitivnih, ali i nekih negativnih studentskih iskustava. Jedno od takvih je akademsko varanje, odnosno svjesno i namjerno ponašanje kojim se krše pravila rješavanja testa ili zadatka čime se umanjuje točnost stvarne procjene studentove izvedbe (Štambuk i sur., 2015).

Na posteru će biti prikazani rezultata istraživanja čiji je cilj bio ispitati pojavnost nekih aspekata akademskog varanja. U istraživanju su sudjelovali studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (studenti preddiplomskih i diplomskih studija Građevinskog, Pravnog i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti). Većina sudionika (71.2 %) bila je ženskog spola. Dob sudionika kretala se u rasponu od 19 do 28 godina (M = 20.78, SD = 1.69).

Korištena je modificirana Skala varanja u školi (Štambuk i sur., 2015) kojom se pomoću 20 čestica mjeri čestina bihevioralnih manifestacija studentskog varanja i stavovi o prihvatljivosti varanja. Faktorskom analizom utvrđena su dva faktora: lakši oblici varanja (npr. „Prepisujem od drugih na pismenom ispitu.“) i teži oblici varanja (npr. „Kradem ispitna pitanja.“).

Od rezultata valja izdvojiti kako su studenti skloniji i lakšim i težim oblicima varanja u odnosu na studentice, no ne razlikuju se u procjeni koliko su navedena ponašanja prihvatljiva. Na posteru ćemo se osvrnuti na implikacije dobivanih rezultata.

Biografija:

Jasmina Tomašić Humer (doc.dr.sc., Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, jtomasic@ffos.hr; 494-693)

 

Dr. sc. Jasmina Tomašić Humer, docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na kojem izvodi kolegije iz područja psihologijske metodologije i etike psihologijskih istraživanja. Autorica je radova usmjerenih na međugrupnih  odnose, predrasude prema manjinskim/marginaliziranim skupinama i odrednice neetičkih ponašanja u akademskom okruženju.

 

 

Ana Babić Čikeš (doc. dr. sc., Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, ababic@ffos.hr; 494-694)

 

Dr. sc. Ana Babić Čikeš, docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na kojem izvodi kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološkog savjetovanja. Njezin je znanstveni rad uglavnom vezan uz teme mjerenja i razvoja emocionalne inteligencije, no istraživala je i druge teme, kao što su pozitivni razvoj mladih, noviji oblici rizičnog ponašanja mladih te nasilje nad starijim osobama.  Članica je Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu osnovnog i srednjeg školstva RH. Licencirani je kognitivno-bihevioralni terapeut, te edukator na drugom stupnju edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. Aktivna je u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i savjetovalištu Udruge za psihološku djelatnost KBT Centar u Osijeku.