Život u učionicama: tragom skrivenog kurikuluma, Maja Zorić, Rahaela Varga

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 18:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
FOOZOS, nastavna zgrada, I. kat, Ulica cara Hadrijana 10d, Osijek

Detalji:

Život u učionicama (1968) monografija je američkoga pedagoga Philipa W. Jacksona, kojemu se pripisuje kovanje pojma skriveni kurikulum u značenju neformalnih socijalizacijskih utjecaja na učenje i poučavanje koji sudionicima odgojno-obrazovnog procesa ostaju neotkriveni. Pojam je u pedagogijska istraživanja uveden iz metodoloških razloga, odnosno kako bi se objasnila diskrepancija između odgojne namjere i odgojnoga ishoda.

Poster polazi od prikaza navedene monografije i njezinog utjecaja na razvoj pedagogije te prikazuje spoznaje o skrivenom kurikulumu do kojih je došla znanost u razdoblju od 55 godina. Razotkriveni su primjeri izvora skrivenih poruka kurikuluma usmjerenih učenicima i nastavnicima u suvremenim školama: arhitektura školske zgrade, opremljenost škole, organizacija nastave, uređenje učionica, ponuda izvannastavnih aktivnosti, uređenje školskih panoa, dostupnost informacija, objave na mrežnim stranicama i školskim društvenim mrežama, obilježavanje običaja i vjerskih događanja, provođenje natjecanja i priredbi, odnos prema različitosti te rodnoj ravnopravnosti, itd.  

Biografija:

Maja Zorić i Rahaela Varga

 

Maja Zorić, prof. matematike i informatike, Obrtnička škola Osijek, e-mail: maja.zoric1@skole.hr, 031/506-105

Ravnateljica je Obrtničke škole Osijek, u kojoj je prethodno radila na mjestu nastavnice matematike i informatike. Redovito se stručno usavršava iz područja vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama i unapređenja rada škole te sudjeluje u aktivnostima programa razvoja strukovnog obrazovanja, uključujući i usavršavanje u Finskoj. Trenutno je apsolventica Poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Doc. dr. sc. Rahaela Varga, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, e-mail: rvarga@foozos.hr , 031/321 748

Predsjednica je Katedre za pedagogiju i izvodi nastavu pedagoških kolegija, između ostalih, i Teorije kurikuluma. Trenutno je suradnica na projektu Sveučilišta u Zadru Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019 – 2022). Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dva sveučilišna udžbenika i preko dvadeset znanstvenih i stručnih članaka. Na studijskim putovanjima boravila je u školama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Finskoj i Poljskoj.

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29001