Preventivni programi danas za bolji život sutra, Kristina Bojanić, Justinija Steiner, Robert Smolić, Renata Sikora

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

U Hrvatskoj se trenutno provode Nacionalni preventivni programi za rano otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice te za probir i rano otkrivanje raka pluća. Navedenima su obuhvaćeni građani u rizičnoj dobi kako bi se bolest otkrila u predstadiju ili ranom stadiju te smanjila smrtnost od pojedinih vrsta raka odnosno povećala kvaliteta života.

 

Rak dojke najčešća je lokalizacija raka u žena u RH, od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Najčešće se javlja u dobi između 55. i 65. godine života, ali se može javiti i kod mlađih žena. Veličinu problema naglašava činjenica da svakoj 8. ženi prijeti opasnost od ove bolesti odnosno u svijetu se svakih dvadeset sekundi dijagnosticira novi slučaj raka dojke. Sekundarnom prevencijom, koja uključuje samopregled, mamografiju te ultrazvučni pregled, rak dojke se može otkriti u ranom stadiju kada su šanse za izlječenje i preživljenje puno veće.

 

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke pozivaju se svake dvije godine na mamografski pregled žene u dobi od 50 do 69 godina. Mamografija može otkriti promjene na dojci i do dvije godine ranije od običnog kliničkog pregled. Ciljevi programa su smanjiti mortalitet od raka dojke za 15-25%, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu života bolesnica s rakom dojke. Više od 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju, a petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96%. Trenutno se provodi 7.cikus, uz raspon odaziva prema županijama između 45-80%. S obzirom na rast incidencije raka dojke, nužno je osvijestiti razloge neodaziva na preventivne preglede te djelovati kroz kontinuiranu edukaciju i građanstva i mediciskih djelatnika.

Biografija:

Kristina Bojanić

Docentica na Katedri za otorinolaringologiju, neurokirurgiju i radiologiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te Katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Osijek

mail: kristina.bojanic@fdmz.hr, bojanic.kristina@gmail.com

mob:098 655 795

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23162

Kristina Bojanić rođena je 1978. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2002. godine, a doktorsku disertaciju na istom fakultetu obranila je 2018. godine. Od 2006. godine radi u DZOBŽ; od 2010. kao specijalist radiolog odnosno od 2018. kao subspecijalist ultrazvuka. Znanstvenu djelatnost započela je 2013. godine kao asistentica na Zavodu za Mineralni metabolizam Medicinskog fakulteta Osijek, a nastavila kao docentica 2019. godine na Katedri za radiologiju odnosno na Katedri za otorinolaringologiju, neurokirurgiju i radiologiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.  Dobitnica je nagrade HLK za izvanredan doprinos znanosti za 2020.godinu. Održala je 10-ak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, bila mentoricom više diplomskih radova i komentoricom doktorske disertacije.

 

Justinija Steiner

mail: justinija.pavkov@gmail.com

Justinija Steiner rođena je 1977. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2003. godine, a 2019. godine upisala je na istom fakultetu poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Od 2018. godine radi kao specijalist opće interne medicine u OŽB Našice, odnosno od 2019. kao voditelj odjela za palijativnu skrb. Od 2021. obnaša dužnost ravnatelja DZOBŽ. Članica je Savjeta za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje te Savjeta za palijativu Osječko-baranjske županije.

 

Robert Smolić

Izvanredni profesor na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

mail:  robert.smolic@fdmz.hr

Izv. prof.dr.sc. Robert  Smolić, dr.med., predsjednik Katedre za

farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te

direktor Medicinskog centra Mursa d.o.o. 

Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, završava specijalizaciju iz gastroenterologije. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti

mineralnog metabolizma. Bio je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, te recenzent više znanstvenih časopisa. Pod njegovim mentorstvom su obranjene 2 doktorske disertacije. Član je stalnih odbora i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održao je 10-ak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, član je upravnog odbora Hrvatskog društva za humanu genetiku, te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).

 

Renata Sikora

Asistentica na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i

zdravstvo Osijek Sveučilište J.J. Strossmayer

mail: sikora.renata01@gmail.com

Renata Sikora, dr. med. dent., rođena je 1985. godine u Banjoj Luci u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završava u Virovitici. Diplomirala je 2010. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na istom specijalizira stomatološku protetiku 2017. godine. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2013. godine. Zaposlena je u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije od 2011. godine, a 2019. počinje raditi i kao asistentica na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayer. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku te je aktivna sudionica na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim kongresima.