Sestrinstvo kao način življenja, Emanuela Ham, Jelena Daskalova, Matej Jurković, Sara Mijoč

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

Sestrinstvo kao profesija ujedno je i način življenja. Vrijednosti koje karakteriziraju ovaj poziv (nesebična skrb, empatija, profesionalnost, odgovornost, spremnost na suradnju i pomoć, dostojanstvo čovjeka) prisutne su ne samo u svakodnevnom poslovnom životu, već i izvan radnog vremena svake medicinske sestre, odnosno tehničara opće njege, kao i prvostupnika sestrinstva te magistara sestrinstva. Stečena znanja, kompetencije i vještine formalnim, neformalnim i informalnim obrazovanjem svakodnevno primjenjuju u svom životu te uistinu žive svoj poziv i zvanje pomažući u iznimno teškim situacijama i životnim stanjima bolesnika, volontirajući u slobodno vrijeme i dalje educirajući građanstvo u raznim prilikama.

Biografija:

Emanuela Ham, mag. paed. et mag. educ. phil.

Asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

e-mail: eham@fdmz.hr

mob.: 0956262362

 

Rođena je 1987. godine u Osijeku. Nakon završenog Stručnog studija predškolskog odgoja na Filozofskom fakultetu u Splitu, upisuje i završava preddiplomski i diplomski studij filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Osijek. Diplomirala je u srpnju 2014. godine i stekla zvanje magistre edukacije filozofije i magistre pedagogije. Dobitnica je Rektorove nagrade i akademske pohvale cum laude za uspjeh na diplomskom studiju. Državni stručni ispit za stručnog suradnika pedagoga u osnovnom i srednjem školstvu je položila 2016. godine. Zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstva u Osijeku i Sveučilišnom diplomskom studiju Fizioterapije u Orahovici. Suautorica je nekoliko znanstvenih radova, aktivno je sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija, profesionalno se usavršavala brojnim formalnim, ali i neformalnim edukacijama. Područje interesa je didaktika, teorije kurikuluma, visokoškolska pedagogija, socijalna pedagogija, medijska pedagogija.

 

Jelena Daskalova, univ. bacc. med. techn.

Studentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

e-mail: daskalovajelena@gmail.com

mob.: 0919708769

 

Rođena je 30. srpnja 1998. godine u Osijeku. Pohađala je srednju Medicinsku školu u Osijeku, smjer medicinska sestra / tehničar opće njege. Istu je završila 2018. godine, kada upisuje Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo. Isti završava 2021. godine te stječe zvanje sveučilišne prvostupnice sestrinstva. U rujnu 2021. godine upisuje diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Osijeku na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. U prosincu 2021. godine zapošljava se u Kliničkom bolničkom centru Osijek kao medicinska sestra / tehničar opće njege na Klinici za pedijatriju, odjel Zavod za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu. Komunikativna je osoba te predanu radu, savjesna, odgovorna i točna. Dobro se snalazi u novim situacijama te rješava sve zadane probleme u traženom vremenskom roku. Kroz cijelo školovanje bila je odlična učenica. U školi je bila aktivna u izvannastavnim aktivnostima kao što su dramska skupina i pjevački zbor. Aktivno se služi engleskim jezikom. Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije te se također odlično služi osobnim računalom.

 

Matej Jurković, univ. bacc. med. techn.

Student na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

e-mail: matejjurkovic123@gmail.com

mob.: 091 890 1918

 

Rođen je 2. 6. 1998. u Osijeku. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Medicinskoj školi Osijek u periodu od 2013. – 2018. godine, zvanje medicinska sestra / tehničar opće njege. U periodu od 2018. – 2021. godine pohađao je Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera Osijek. Trenutno na istoj sastavnici Sveučilišta pohađa Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo. Od svibnja 2021. zaposlenik je Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao medicinski tehničar u timu hitne medicine / sanitetskom prijevozu. Izvrsno se koristi engleskim jezikom u pisanom i usmenom obliku te vješto koristi digitalne medije. Dugogodišnji je volonter Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Volontiranjem ispunjava slobodno vrijeme te kroz volontiranje uspijeva primijeniti vještine i kompetencije koje je stekao svojim obrazovanjem u znatno širem smislu. Tijekom volontiranja sudjelovao je u brojnim akcijama. Educirao je građane (djecu i odrasle) o postupcima i važnosti poznavanja prve pomoći, kao i građane treće životne dobi o životu sa hipertenzijom ili dijabetesom kroz razne akcije mjerenja krvnog tlaka u šećera u krvi u suradnji sa Maticom Umirovljenika Osijek.

Sara Mijoč, univ. bacc. med. techn.

Studentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

mijocsara@gmail.com

mob.: 0916192396

 

OBRAZOVANJE

2021. – sada. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo)

2021. – 2022. Filozofski fakultet Osijek (Pedagoško psihološko didaktička metodička izobrazba)

2018. – 2021. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo; stečen naziv: prvostupnica sestrinstva)

2013. - 2018. Medicinska škola Osijek (stečen naziv: medicinska sestra / tehničar opće njege)

JEZIČNE VJEŠTINE

Engleski jezik (razina: B2)

VJEŠTINE

Rad na računalu: napredno poznavanje rada na računalu i programima Microsoft office-a kao i platformama za online nastavu; poznavanje rada u računalnim sustavima Medicus.Net i Softmed 2

Osobne vještine: organizacijske vještine; komunikativna, pozitivna i otvorena osoba; prilagodljivost, snalažljiva u organizaciji timova, grupa te suradnji s istima, rad u timu