U životu moraš prvo puzati da bi znao hodati, Ana Petrović, Martina Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

Pokret je u ranom razvoju čovjeka jedna od osnovnih karakteristika života - način komuniciranja s okolinom, razvoja prostorne percepcije, izražavanja osjećaja, pokazatelj zdravlja i pravilnog razvoja bebe. Razvoj fine i grube motorike puno je kompleksniji proces nego što stih iz naslova govori. Kada zdrava beba počinje okretati glavu? Kada ju počinje samostalno držati?  Kada bi se beba trebala okretati s trbuha na leđa, kada sjediti, ustati, puzati te napokon i hodati? Koja je važnost pravovremenog razvoja ovih pokreta i odstupanja od njih? Kroz naš poster odgovaramo na ova i mnoga druga pitanja o psihomotornom razvoju u životu naših najmlađih.

Biografija:

Ana Petrović dr. med.

petrovic.ana.hr@gmail.com

Ana Petrović rođena je 1995. u Portugalu. Osnovnu školu i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završava u Osijeku. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2019. U 2020. upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u Osijeku, zapošljava se u Domu zdravlja kao liječnik opće prakse te na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, te Medicinskom fakultetu Osijek kao vanjski suradnik.

 

 

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., redovita profesorica na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

martina.smolic@fdmz.hr

Redovita profesorica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

mail:  martina.smolic@fdmz.hr

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 5 EU projekata, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, „Plos One“, „World journal of Hepatology“ , recenzent više znanstvenih časopisa. Pod njenim mentorstvom/komentorstvom je obranjeno 4 doktorske disertacije te 18 diplomskih radova. Član je stalnih odbora  i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održala je 15 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, prva je dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).