ŽIVOT KROZ EMOCIJE, Renata Rous- Viviora, Mirjana Karatović, Vesna Zrinušić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 13:00 - 14:00

Organizator:
OŠ Vladimira Nazora Čepin, Kalnička 17, 31431 Čepin

Vrsta događanja:
poster

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Hol škole