Kvaliteta života i održivi razvoj, Sofija Turjak, Ivana Unukić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
EFOS

Detalji:

Poznato je kako su klimatske promjene, globalno zagrijavanje, propadanje ozonskog omotača i iscrpljivanje resursa stvarni i da njihov utjecaj na živote ljudi i životinja može biti razoran. To je prilika za ljude da usvoje akcije za održivi život koje im mogu pomoći da smanje ugljični otisak ili utjecaj na okoliš promjenom načina života. Održivi život pomaže u zaštiti okoliša i smanjenju neracionalnog korištenja prirodnih resursa. Održivost je zadovoljavanje naših sadašnjih potreba bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje vlastite potrebe. Održivi život važna je praksa za očuvanje okoliša i učinkovito korištenje naših resursa. Bez obzira na to smanjuju li ljudi količinu otpada ili tek počinju s navedenom aktivnosti, naše individualne prakse mogu napraviti razliku. Održivost poboljšava kvalitetu zraka, čuva prirodna bogatstva, poboljšava zdravlje zajednice, potiče rast, raspodjeljuje resurse za buduće generacije, usporava klimatske promjene, pomaže ekonomskom razvoju i slično.

Biografija:

Mr.sc. Sofija Turjak, asistentica - Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, sofija.turjak@efos.hr, +38531224464, http://www.efos.unios.hr/sturjak/

Rođena je 28. lipnja 1992. u Đakovu. Završila je svoje osnovno obrazovanje i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Statistika. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine u skupini 10% najuspješnijih studenata. Iste godine završava i diplomski studij u Frankfurtu, smjera Menadžment rizika pri Frankfurt School of Finance and Management.Tijekom preddiplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Republike Hrvatske, dok je tijekom diplomskog studija primala stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijek. Za vrijeme diplomskog studija primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se kao asistent pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe i seminare na preddiplomskoj (Metodologija znanstveno istraživačkog rada i akademsko pisanje, Mikroekonomika, Makroekonomija) te diplomskoj razini studija (kolegiji Mikroekonomska politika i analiza i Menadžment rizika), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.

Ivana Unukić, mag. oec., asistentica - Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, ivana.unukic@efos.hr, +38531224464, http://www.efos.unios.hr/iunukic/

Rođena je 9. kolovoza 1991. u Osijeku. Osnovno obrazovanje i I. gimnaziju završila je u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Gospodarstvo Hrvatske. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Financijski menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine u skupini 10% najuspješnijih studenata. Za vrijeme diplomskog studija završava i tečaj za Voditelja/icu izvedbe i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu. Tijekom diplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se preko stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao Stručna referentica za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe i seminare na preddiplomskoj (Metodologija znanstveno istraživačkog rada i akademsko pisanje, Mikroekonomika, Makroekonomija) te diplomskoj razini studija (Globalizacija i menadžment, Regionalna ekonomija) te pohađa poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.