Suprotnosti život znače, Hrvoje Roguljić, Tea Omanović Kolarić, Vjera Ninčević, Martina Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek

Detalji:

Za pravilan srčani rad neophodno je automatsko stvaranje i pravilno širenje akcijskog potencijala u stanicama srčanog mišića (kardiomiocitima). Stanične membrane osim zaštitne uloge imaju funkciju održavanja različitih koncentracija pojedinih iona u staničnoj i izvanstaničnoj tekućini. Upravo razlika u koncentracijama iona između dva odjeljka stvara koncentracijski gradijent koji je odgovoran za nastanak membranskog potencijala (polarnosti) stanice. Treba naglasiti da je glavni izvanstanični kation ion natrija (Na+), a unutarstanični kalij (K+), dok je za održavanje njihovog koncentracijskog gradijenta između dvaju odjeljaka (untarstanični/izvanstanični) odgovorna Na-K pumpa koja za svoj radi troši energiju. Time se stvaraju neophodni uvjeti za nastanak i širenje akcijskog potencijala u stanicama srčanog mišića. Širenje akcijskog potencijala kardiomiocitima dovodi do depolarizacije stanica srčanog mišića što rezultira kontrakcijom mišičnih vlakana srca. Rezultat tog procesa je izbacivanje krvi iz srčanih klijetki u plućnu i sistemsku cirkulaciju s ciljem opskrbe svih organa i tkiva hranjvim tvarima i kisikom. Kod zdrave osobe taj se proces srčanog ciklusa dnevno ponovi oko 100 000 puta i time održava protok krvi. Stoga, možemo zaključiti da bez razlika u koncentracijama iona (Na+/K+) na staničnoj membrani nema niti urednog rada srčanog mišića, a time niti života.

Biografija:

Hrvoje Roguljić, Docent u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek te u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

mail: hroguljic@mefos.hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/26813

Hrvoje Roguljić rođen je 1985. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku je diplomirao 2009. godine, a doktorsku disertaciju na istom fakultetu je obranio 2016. godine. Od 2019. godine radi kao specijalist kardiolog u KBC Osijek. Docent je na Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

Tea Omanović Kolarić, dr.med., Asistentica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

Šandora Petefija 17, 31000 Osijek

mobitel:  +385 95 8839151    

mail: tea.omanovic@fdmz.hr, tea.omanovic@mefos.hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/35069

Tea Omanović Kolarić, dr. med. rođena je 11.11.1990. g. u Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici. 14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu  Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca”. Od 1.10.2015. zaposlena je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je 27.11.2015. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora.

Sudjelovala je na Festivalima  znanosti 2016. – 2019. godine.

2017. godine dobila je Dekanova nagrada za godišnji seminarski rad “The molecular mechanisms involved in development of Drug-Induced Fatty Liver Disease (DIFLD) models and the use of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues in the therapy of DIFLD in vitro”.

Vjera Ninčević

Unska 24a, 31000 Osijek

mail: vnincevic@fdmz.hr , vnincevic@mefos.hr

mob:0989402511

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Nin%C4%8Devi%C4%87,%20Vjera%20%2832968%29|text|profile

Asistentica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicine I zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

Vjera Ninčević, dr.med. je rođena 31.07.1990.g. u Zagrebu. Opću gimnaziju završila u Karlovcu. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu  Osijek upisuje 2009. godine. Diplomirala je 7.07.2015.g. na temu „ Arterijska hipertenzija u trudnoći“. Od 1.10.2015. je zaposlena kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Upisuje poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu 27.11.2015. Sudjelovanje i vođenje radionice na Tjednu mozga pod organizacijom Sekcije za Neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek (SENZOS) 2010. godine. Sudjelovanje na projektu European Medical Students ̓ Orchestra and Choir 2014 – Bilbao, Spain. Sudjelovanje na međunarodnom susretu u Pečuhu (3rd Scientific Workshop - project CABCOS) 2011. godine. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora. Priznanje dekana Medicinskog fakulteta Osijek za osnivanje i vođenje studentskog zbora pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2016.  “Glas kao glavni ljudski instrument – kako ga sačuvati i pravilno koristiti”, 2018. “Lijekovi bojaju i kad nemoraju”, 2021.  Kulturom uma do velikog otkrića, radionica. Certifikati: PhD course in Pecs 14.-18.12.2015., Laboratory immunetechinques in molecular biology research. Nagrada u znanosti 2019. „VATROSLAV FLORSCHUTZ“ za rad „Renal Benefits of SGLT 2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists: Evidence Supporting a Paradigm Shift in the Medical Management of Type 2 Diabetes”, objavljenim u časopisu International Journal of Molecular Sciences, IF(2018): 4.183, Q1

Martina Smolić

Redovita profesorica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

mail:  martina.smolic@fdmz.hr

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 5 EU projekata, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, „Plos One“, „World journal of Hepatology“ , recenzent više znanstvenih časopisa. Pod njenim mentorstvom/komentorstvom je obranjeno 4 doktorske disertacije te 18 diplomskih radova. Član je stalnih odbora  i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održala je 15 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, prva je dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).