Dubravko Dender:
Očuvanje bjeloglavog supa (Gyps Fulvus) na Kvarneru

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 10:15 - 11:00
utorak 3.5.2022., 12:15 - 12:45

Organizator:
MOHO Centar, Interpretacijski centar dr. Andrije Mohorovičića; A. Štangera 48, Volosko

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
MC

Detalji:

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) najveća je ptičja vrsta koja danas gnijezdi u Hrvatskoj. Iako spada u skupinu ptica grabljivica, ova vrsta nikada ne napada druge životinje, već se isključivo hrani uginulim životinjama. Iako je nekada bio rasprostranjen na području čitave zemlje, a posebno brojan u njenom priobalnom dijelu, do kraja prošlog stoljeća nestala je i posljednja kolonija u kopnenom dijelu Hrvatske. Danas ga kao gnjezdaricu u našoj zemlji nalazimo samo na području Kvarnerskih otoka. Najveći broj jedinki se gnijezdi na otoku Cresu, a manji brojevi na otoku Krku te otočićima Prviću i Plavniku. Bjeloglavi sup predstavlja primjer kako zaštita prirode i očuvanje vrsta u pojedinim slučajevima ne podrazumijevaju samo reduciranje ljudskih aktivnosti, već upravo suprotno. Kako bi bjeloglavi sup i dalje nastavio živjeti na području Kvarnera te se potencijalno opet proširio na područja u kojima je nekada obitavao, nužno je osigurati opstanak tradicionalnih poljoprivrednih praksi na ovom području, prije svega ekstenzivnog ovčarstva. Uz poticanje određenih aktivnosti koje mi ljudi provodimo u staništu bjeloglavog supa, nužno je neke od njih i prilagoditi potrebama ove vrste kako je ne bi ugrožavale. znanstvenici, građani i borci za pravednije i bolje društvo.

Biografija:

Dubravko Dender, dipl.biol, voditelj je programa za očuvanje ptica u Udruzi BIOM. Radio je kao stručni suradnik i volonter na brojnim međunarodnim i domaćim projektima poput: "Ptice Popovog polja", "Wings Across The Balkans", "Ptice moga grada", "Procjena i promocija vrijednosti biodiverziteta na tri kraška polja u Bosni i Hercegovini (BIH)", "Prijatelji ptica" , "Adriatic Flyway 2", te kao voditelj projekta "Istraživanje populacija ptica gnjezdarica u visokoplaninskim ekosistemima planina Bjelašnica i Igman s osvrtom na konzervacijski status vrsta". Kao terenski istraživač, surađivao je na projektu "Projekt integracije u EU NATURA – NIP", te "Monitoring čestih vrsta ptica u Hrvatskoj". Do 2019. svoj je profesionalni rad obavljao u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode dubrovačko-neretvanske županije. Danas radi kao stručni suradnik za zaštitu prirode te se bavi terenskim radom te prijavama, koordinacijom, provedbom i izvješćivanjem na različitim projektima iz polja očuvanja bioraznolikosti.

Sudjeluje i u definiranju mjera očuvanja bioraznolikosti prije svega kroz koordinaciju aktivnosti vezanih za područja važna za ptice (IBA/KBA), ali i edukativne aktivnosti te pripremu i provedbu tura za promatranje ptica. Kroz svoj je rad sudjeluje i u razvoju politika te strateških dokumenata iz područja zaštite prirode.