Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Karla Križaj, Antonija Pošta, Matija Lončar, Domagoj Turk, Domagoj Turk, Ema Artić, Franciska Perhaj, Maja Toplek, Nikola Kelc

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 14:00 - 16:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Koprivnica