Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Antonija Pošta, Antonio Vuk, Domagoj Turk, Ema Artić, Franciska Perhaj, Maja Toplek, Nikola Kelc

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 11:00 - 14:15

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Koprivnica