Veleučilište to smo mi!

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 0:00 - 23:00
utorak 3.5.2022., 0:00 - 23:00
srijeda 4.5.2022., 0:00 - 23:00
četvrtak 5.5.2022., 0:00 - 23:00
petak 6.5.2022., 0:00 - 23:00
subota 7.5.2022., 0:00 - 23:00

Organizator:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9., 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
film / snimka

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
VUKA

Detalji:


Biografija:

https://www.vuka.hr/index.php?id=veleuciliste_u_karlovcu