Kontinuitet života na širem dubrovačkom području kroz arheološka istraživanja, predavač: Ivan Pamić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 12:45

Organizator:
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća publika, viši razredi srednje škole, studenti

Lokacija:
PMD

Detalji:

U predavanju pod nazivom: Kontinuitet života na širem dubrovačkom području kroz arheološka istraživanja, predavač Ivan Pamić kroz svoj intenzivan rad na arheološkim nalazištima prikazat će mjesta kontinuiranog života na širem dubrovačkom području s naglaskom na prapovijesne nekropole i rituale pokapanja s primjerima iz Kopile na Korčuli, Nakovane i Zakotorca na Pelješcu.

Biografija:

Ivan Pamić student je studija Povijest Jadrana i Mediterana Sveučilišta u Dubrovniku. Dobitnik je rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena i stručna ostvarenja u akademskoj 2020/21. godini za izvorni znanstveni rad pod naslovom Pronalazak rijetkog isejskog brončanog novca na gradini Grad u Nakovani (Pelješac). Intenzivno se bavi arheologijom u suradnji s domaćim i stranim arheolozima te objavljuje radove o recentnim arheološkim otkrićima. Pamić je i autor knjiga: Svi otkrivači Amerike, Hrvatski dom Viganj i Ilirska Kraljevina. Inicijator je arheoloških istraživanja u mjestu Nakovana na Pelješcu, a u suradnji s Arheološkim muzejom u Dubrovniku intenzivno radi na osnivanju područne muzejske zbirke u bivšem dominikanskom samostanu u Vignju.


Kratice lokacija:

PMD - Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
GD - Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3
OŠM - Osnovna škola Montovjerna, Ul. dr. Vladka Mačeka 11
CB - Centar brodomodelarstva, Ulica Nikole Tesle 10
SUD - Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4
CZMD - Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 (iza autobusnog kolodvora na 1. katu)
JURL - Javna ustanova Rezervat Lokrum