Život na „visokoj temperaturi“, voditeljice: Mares Golubović, Maja Sambrailo Ivanković, Slađana Bošković Bećir i Andrea Sebastijan

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 10:00 - 11:30

Organizator:
Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole

Lokacija:
GD

Detalji:

Veselite li se dolasku ljeta? Želite li da ljeto traje cijelu godinu? Znate li da se zadnjih godina prosječna temperatura na Zemlji povećala? Trebamo li se veseliti tome? Pitate li se koji je uzrok zagrijavanja i ima li to  posljedice na naš život? Prilagođava li se živi svijet tim uvjetima? Dođite u Gimnaziju Dubrovnik, zabavite se i pronađite odgovore na ova pitanja!

 

 

 

Biografija:

Andrea Sebastijan rođena je 16. listopada 1974. u Dubrovniku, gdje je završila Gimnaziju Dubrovnik, matematički smjer. Diplomirala je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, fizički odsjek, smjer prof. fizike. Od 2002. godine zaposlena je u Gimnaziji Dubrovnik.

 

Mares Golubović rođena je 29. listopada 1985. u Dubrovniku, gdje je završila Klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića. Diplomirala je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, fizički odsjek, smjer prof. fizike.

Od 2016. zaposlena je u Gimnaziji Dubrovnik.

 

Slađana Bošković Bećir rođena je 16. veljače 1982. u Dubrovniku, gdje je završila Gimnaziju Dubrovnik, opći smjer. Diplomirala je na PMF-u Sveučilišta u Splitu, biološki i kemijski odsjek, smjer prof. kemije i biologije. Od 2009. godine zaposlena je u Gimnaziji Dubrovnik.

 

Maja Sambrailo Ivanković rođena je 13. listopada 1980. u Dubrovniku, gdje je završila Gimnaziju Dubrovnik, jezični smjer. Diplomirala je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, biološki odsjek, smjer prof. biologije. Od 2010. godine zaposlena je u Gimnaziji Dubrovnik


Kratice lokacija:

PMD - Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
GD - Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3
OŠM - Osnovna škola Montovjerna, Ul. dr. Vladka Mačeka 11
CB - Centar brodomodelarstva, Ulica Nikole Tesle 10
SUD - Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4
CZMD - Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 (iza autobusnog kolodvora na 1. katu)
JURL - Javna ustanova Rezervat Lokrum