Kemija koja pokreće, predavač: Ivica Đilović

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 10:30 - 11:30

Organizator:
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i opća publika

Lokacija:
PMD

Detalji:

U ovome predavanju, uz pokuse, prikazat će se kemijske reakcije s kojima se susrećemo svakodnevno. Te kemijske reakcije, odnosno promjene koje upravljaju mnogim biološkim i tehnološki važnim procesima u našim životima. Što je život? Što je kemija? Ima li kemije u životu i vice versa? Kako znanost i tehnologija utječu na život? Što je atom, a što molekula? Što vidimo, a što njušimo? Ima li kemije bez dobrog ognja? Što je svjetlost? Zašto je samo naše nebo plavo? Plače li luk od pomisli na Chucka Norrisa? Saznat ćemo u predavanju!

Biografija:

Ivica Đilović rodio se 1980. godine u Dubrovniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2004. godine i doktorirao kemiju 2011. godine na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Poslije doktorata odlazi na usavršavanje na Sveučilište u Milanu, a od 2014. zaposlen je kao docent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju PMF-a u Zagrebu. Primarno se bavi rentgenskom strukturnom analizom, interakcijama među molekulama i aktivno sudjeluje u promociji znanosti. Od 2018. koordinator je najvećeg jednodnevnog festivala znanosti i prirodoslovlja u RH – Dan i noć na PMF-u. (https://daninoc.pmf.unizg.hr/).


Kratice lokacija:

PMD - Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
GD - Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3
OŠM - Osnovna škola Montovjerna, Ul. dr. Vladka Mačeka 11
CB - Centar brodomodelarstva, Ulica Nikole Tesle 10
SUD - Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4
CZMD - Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 (iza autobusnog kolodvora na 1. katu)
JURL - Javna ustanova Rezervat Lokrum