Vulkani i čovjek, radionica, voditelj: Martin Kvaternik

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 17:00 - 19:00

Organizacija:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
PŠPZPŠG


Kratice lokacija:

OŠ PZ Č - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar
OŠ PZ G - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
OŠ PZ P - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
DZ-GS - Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar