Simbol sjemena života, Martina Ožbolt

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 9:35

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
OŠ PZ P


Kratice lokacija:

OŠ PZ Č - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar
OŠ PZ G - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
OŠ PZ P - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
DZ-GS - Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar