Vegetativno razmnožavanje biljaka, Dunja Mačkić-Vančina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 11:00 - 12:00

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Vrsta događanja:
prezentacija i radionica

Publika:
viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
OŠ PZ Č


Kratice lokacija:

OŠ PZ Č - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar
OŠ PZ G - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
OŠ PZ P - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
DZ-GS - Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar