Tvoj život u brojkama

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 19:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 19:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 19:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 19:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 19:00

Organizator:
I. osnovna škola Bjelovar, Željka Sabola 14, Bjelovar

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija:
hol škole