Mjesto događanja:
zbog epidemioloških mjera, svi materijali (posteri, plakati, prezentacije, videozapisi) biti će postavljeni na web stranicu:
https://festivalznanostivk.wordpress.com/

Paradoks u životu i pjesništvu Tina Ujevića,
Tatjana Dujić, Mateja Lončar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 22:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 22:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 22:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 22:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 22:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 22:00

Organizator:
FESTIVAL ZNANOSTI - VINKOVCI

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
web stranica festivalznanostivk.wordpress.com

Detalji:

Potaknuti obilježavanjem 130. obljetnice rođenja Tina Ujevića učenici će predavanjem izazvati uživljavanje u nove sadržaje i ponuditi osobna iskustva čitanja Ujevića s obzirom na ranije stečena znanja. Učenici su potaknuti tekstom uobličili osobni doživljaj, iskazali kritičko mišljenje, a svoj doživljaj konkretizirali crtežom, riječima, scenskim nastupom, koristeći se pritom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Razmjenom iskustava učenici su obogatili osobno iskustvo, uopćili, saželi i smisleno povezali svoja saznanja o Tinu Ujeviću i njegovu pjesništvu.

Biografija:

Dr.sc.Tatjana Dujić, prof. savjetnik

tatjana.dujic@gmail.com

Tatjana Dujić je rođena u Vinkovcima gdje i danas živi i radi kao profesorica Hrvatskoga jezika u Tehničkoj školi R. Boškovića. Rođena je 1977. godine, 1999. diplomirala je Hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2012. godine iz područja humanističkih znanosti,  grana teorija književnosti s temom Modeli hrvatske ženske proze. Zaposlila se 1999. godine.

 Uključena je u rad različitih javnih ustanova kao vanjski suradnik na projektima vezanim uz promidžbu hrvatskoga jezika i čitanja. Dugi niz godina sudjeluje u ispravljanju ispita Državne mature. Aktivno sudjeluje u projektima eTwinninga, a za jedan takav projekt je i nagrađena. Izlagala je i svoje znanstvene radove na znanstvenim skupovima.

Mateja Lončar, mag.educ.philol.croat.

mateja.maricic@gmail.com

Mateja Lončar rođena je u Vinkovcima. U listopadu 2013. diplomirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski naziv magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti. Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima polazila je od 2004. do 2008. godine, a Osnovnu školu „August Cesarec“ u Ivankovu od 1996. do 2004. godine.

Od rujna 2015. zaposlena je u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci na neodređeno s punim radnim vremenom. U istoj školi prethodno je radila na određeno, a od svibnja do rujna 2014. bila je na Stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnoga odnosa. Stručni ispit položila je u studenome 2015. godine.

S učenicima i u suradnji s kolegama organizira različite izložbe i projekte. Autorica je  monografije o rukometnome klubu „Cestorad“ Ivankovo, objavljene krajem 2016. U listopadu 2014. izlagala je  na simpoziju „Biblija i književnost“ održanome u Zagrebu. Član je građanskoga društva „Moji Vinkovci“ i urednica lista koji objavljuje Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Ivankovu.

Osim engleskoga i njemačkoga jezika tijekom studija upoznala je i osnove ruskoga i španjolskoga jezika. Služi se računalom (MS Office, internet). Položila je  vozački ispit B kategorije.