Festival znanosti - Osijek

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Misteriozna kultura,
voditelji: Martina Jakovljević, Mario Komar, Melita Lončarić suradnici: studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta
13.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola (4.-8. razred)
Znanstvena otkrića za koje svijet nije bio spreman i njihov utjecaj na kulturu,
autori: Jozo Ištuk, Ivana Buljeta, Ivana Tomac i Tihomir Kovač
13.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Povijest i kultura konzumacije proizvoda od kakaovog zrna te kave i čaja,
predavač: Antun Jozinović
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Voda, čovjek, kultura,
predavačica: Mirna Habuda-Stanić
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Radio UNIOS, na 107,8 MHz

Napomena: http://radio.unios.hr
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kad su navodnici obrisani,
autori: Amra Hodžić i Jakov Sabljić
11.5.2021. Radijska emisija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, profesori, građanstvo
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, Ružina 32, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kemija kroz pokuse 1,
voditelji: Ana Amić, suradnici: Petra Poredski, Klaudija Janić, Robert Petrić, Katarina Lubina, Darija Glavašević Arbutina, Antonia Vicić, Morena Mikulec i Dora Antolović
11.5.2021. Radionica niži razredi osnovne škole
Kemija kroz pokuse 2,
voditelji: Ana Amić, suradnici: Valentina Bumba, Veronika Caha, Josip Lujanac, Marija Terzić, Martina Herendić, Hana Zajkić, Cristina Maligec i Ana-Marija Budeš
13.5.2021. Radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura u jeziku: kako riječima obilaziti kao mačak oko vruće kaše,
predavačice: Ana Mikić Čolić i Maja Glušac
13.5.2021. Predavanje studenti
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jedina kultura koju neki ljudi imaju je bakterijska,
predavačica: Ana Amić, Marija Terzić i Maja Vukić
12.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kemija na nesvakodnevni način 1,
voditeljice: Marija Jozanović, Jelena Brdarić i Nikolina Filipović, suradnici: Lorena Šebalj, Kristina Janđel, Ana Plasajec, Ivan Ćorić, Doris Prokopec, Ana Ivanković, Ivana Novak, Monika Kovačević i Mia Samardžija
11.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Fotokemija - Kemija fotografije,
predavači: Marija Jozanović i Robert Petrić
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Pigmenti i njihova primjena kroz povijest,
predavači: Marija Jozanović, Marija Jakić i Valentina Novački
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Glazba iz kemijske formule proteina,
autori: Marija Jozanović, Stjepan Šarić i Valentina Novački
12.5.2021. ONLINE POSTER 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Analiza boja umjetničkih djela,
autorice: Marija Jozanović, Klaudija Janić
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Kemija na nesvakodnevni način 1,
voditeljice: Marija Jozanović, Jelena Brdarić i Nikolina Filipović, suradnici: Lorena Šebalj, Kristina Janđel, Ana Plasajec, Ivan Ćorić, : Doris Prokopec, Ana Ivanković, Ivana Novak, Monika Kovačević i Mia Samardžija
13.5.2021. ONLINE RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek

Napomena:

** Zbog ograničenog broja sudionika na radionici, obavezne su prijave sudionika na e-mail: ikuzmano@mathos.hr

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Leonhard Euler – veliki matematičar u geometriji osnovne i srednje škole,
autori: Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak, Aleksandar Jurić i Kristina Lozina
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
** Tangram – drevna kineska matematička slagalica,
voditeljica: Ivana Kuzmanović Ivičić, suradnica: Matea Puvača
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
** Platonova tijela pomoću modularnog origamija,
voditeljica: Ivana Kuzmanović Ivičić, suradnica: Suzana Miodragović
12.5.2021. Radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Frankopanska 64, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
CSI u stvarnom životu,
voditeljica: Stana Tokić, suradnice: Maja Jirouš i Kristina Glavaš
14.5.2021., 14.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola (6, 7. i 8. razred)
Odgoj za stvaralaštvo: Zajedno mijenjamo svijet!,
voditeljica: Sanja Simel Pranjić
14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, učenici 3. razreda
Dječji vrtić Mak, Vijenac Murse 8, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura tijela,
voditelji: Marijana Jukić, Barbara Viljetić, Ivana Janić i Ivana Jelavić
13.5.2021. Radionica vrtićki uzrast
Dječji vrtić Pčelica, Gacka ul. 1A, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura tijela,
voditelji: Marijana Jukić, Barbara Viljetić, Ivana Janić i Ivana Jelavić
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast
OŠ Tenja, Svete Ane 2, 31207 Tenja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstvenici i njihova djela kao dio kulturnog naslijeđa,
autorica: Snježana Glavaš
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, roditelji i posjetitelji škole
MATEMATIKA U GLAZBI,
voditeljica: Valentina Vojnović
11.5.2021. Radionica učenici trećih i četvrtih razreda OŠ Tenja
Bakin tavan,
voditeljica: Andreja Zelić
14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
APIKULTURA,
autori: Marin Kovačić, Zlatko Puškadija i Karolina Tucak
13.5.2021., 14.5.2021. Instalacija predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Organizacijska kultura,
autori: Sanja Jelić Milković, Zrinka Tolušić, Ružica Lončarić i Lucija Magdić
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Avantura maloga zrna,
autori: Nikolina Kosić, Kristina Grgošević, Ivan Kovaček i Zvonimir Mak
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulture mikroorganizama u buragu,
autori: Renata Romić, Mario Ronta i Ivana Prakatur
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Boškarin – kultura Istre,
autori: Mirna Gavran, Matko Adrić i Vesna Gantner
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji,
autorica: Zrinka Tolušić, Ana Crnčan, Jelena Kristić i Angelina Dujković
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Žetveni ostaci različitih poljoprivrednih kultura za proizvodnju bioplina,
autorica: Đurđica Kovačić
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Pšenica i kultura proizvodnje piva,
autori: Vedran Orkić, Sunčica Guberac, Tihana Kovač i Josipa Šošić
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kultura komuniciranja u interesnim organizacijama,
autori: Snježana Tolić, Tihana Sudarić, Ljubica Ranogajec i Olgica Klepač
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Znanost o mlijeku u kulturi naroda,
autorice: Maja Gregić i Tina Bobić
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Konj - nadahnuće u kulturi, umjetnosti i znanosti,
voditeljica: Mirjana Baban, suradnici: Stella Perica, Silvija Butković i Tihomir Živić
13.5.2021., 14.5.2021. Izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
KULTURA UZGOJA DIVLJAČI,
autori: Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Siniša Ozimec, Ras Lužaić i Karolina Tucak
13.5.2021., 14.5.2021. Izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulture mikroorganizama,
voditelj: Jurica Jović, suradnici: Suzana Kristek, Marina Brica i Helena Žalac
13.5.2021., 14.5.2021. Instalacija, radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
(Ne)kulturne biljke,
autori: Renata Baličević, Željka Vinković, Marija Ravlić i Pavo Lucić
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Znanost u in vitro kulturi tkiva,
autori: Dejan Bošnjak, Monika Tkalec Kojić, Toni Kujundžić, Matej Horvat, Vinko Vračević i Dario Kokorić
13.5.2021., 14.5.2021. Instalacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
SUSTAV PRAĆENJA VEGETACIJE PUTEM SATELITA,
autori: Dorijan Radočaj, Željko Barač, Domagoj Zimmer i Ivan Vidaković
13.5.2021., 14.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kako su navodnjavale drevne kulture?,
autori: Iva Kesedžić i Monika Marković
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Najznačajnije ratarske kulture,
autori: Dario Iljkić, Ivana Varga, Ivan Efinger i Adel Tot
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, građanstvo i šira javnost
Izložba zbirke kukaca,
voditeljica: Emilija Raspudić, suradnici: Mirjana Brmež, Ivana Majić, Ankica Sarajlić, Josipa Puškarić, Mirela Varga, studenti: Martin Domaćinović, Vučevac Daria, Marcela Mesarić, Andreas Horvatović, Ana Šoštarić i Mirko Funarić
13.5.2021., 14.5.2021. Izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti studenti i svi ostali koje zanimaju kukci
„Kultura“ znanosti – soja,
autorice: Antonela Markulj Kulundžić i Maja Matoša Kočar
13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Svečano otvorenje Dana otvorenih vrata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Krunoslav Zmaić, Zvonko Antunović, Vlatka Rozman, Zdenko Lončarić, Tomislav Vinković
13.5.2021. Svečano otvorenje opća populacija
Sat kulture,
voditeljica: Monika Tkalec Kojić, suradnice: Ivana Varga, Klaudija Lučić, Stela Kelčić i Adél Tot
13.5.2021., 14.5.2021. Instalacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Složimo slike od zrnatih kultura,
voditeljica: Nikolina Đorđić, suradnici: Petra Majstorović, Andrej Opančar, Helena Ereš i Zvonimir Mak
13.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda
Složimo slike od zrnatih kultura,
voditeljica: Nikolina Kosić, suradnici: Šimun Lakušić, Kristina Grgošević, Ivan Kovaček i Ana Šunić
13.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda
Kultura očuvanja plodnosti tla,
voditelj: Vladimir Zebec, suradnica: Doris Doljanac
13.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Apstraktno slikarstvo u kemijskom laboratoriju,
voditeljica: Maja Karnaš, suradnici: Vesna Rastija, Dejan Agić i Domagoj Šubarić
13.5.2021., 14.5.2021. ONLINE RADIONICA predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Žive li još uvijek praživotinje?,
voditelj: Gabriella Kanižai Šarić, suradnici: Davor Kojić, David Fruk, Hana Šimenić i Zita Bece
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Poljoprivreda – nekad i danas,
voditelj: Miro Stošić, suradnici: Boris Ravnjak, Monika Tkalec Kojić i Tomislav Vinković
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica djeca osnovnih škola (I-IV razredi)
COOL-tura znanosti,
voditeljica: Magdalena Matić, suradnici: Josipa Puškarić i Marko Župarić
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica radionica je isključivo predviđena za učenike osnovnih škola (1-4 razred)
Odakle nam stižu domaće životinje?,
voditeljica: Ivona Djurkin Kušec, suradnici: Zlata Kralik, Kristina Gvozdanović i Žarko Radišić
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život u 5 minuta,
voditeljica: Ivana Varga, suradnik: Ivan Rastija
13.5.2021., 14.5.2021. ONLINE RADIONICA predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulturne sjemenke,
voditeljica: Ivana Varga, suradnici: Dario Iljkić, Katarina Damjanović i Marina Jelušić
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Bonton u laboratoriju,
voditeljice: Gabriela Rebeka Stanković, Ivona Štangl, Gabriela Pravdić, suradnici: Marija Špoljarević, Elizabeta Jakovac i Miroslav Lisjak
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Lijepi i kulturni,
voditeljica: Monika Tkalec Kojić, suradnici: Doris Penić, Tomislava Živić, Monika Petrušić, Ivana Varga, Dejan Bošnjak, Boris Ravnjak, Jasna Kraljičak, Tomislav Vinković i Dario Iljkić
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Konji i kultura življenja,
voditeljica: Mirjana Baban, suradnici: Maja Gregić, Marijana Ač Rapčan, Viktorija Bulić, Tihana Fiolić Lovrić, studenti: Matea Drageljević, Anđela Jerković, Iva Šuker, Tihana Ristić, Kristina Jurčić, Petra Prlić, Sintija Lenđel, Valeria Matić, Barbara Perica
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Znanstvena metoda: Što nam korijen može reći?,
voditeljica: Sonja Petrović, suradnici: Šimun Lakušić, Andrej Opančar, Petra Majstorović, Mia Švitek, Helena Ereš, Patrik Rajndl, Ivan Kovaček, Zvonimir Mak i Ana Šunić
13.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola od 4. do 8. razreda
Popajeva rakija,
voditeljica: Sanja Grubišić, Ivona Štangl i Karolina Kajan
14.5.2021. Instalacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Pozdravna riječ drugog dana otvorenih vrata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Krunoslav Zmaić, Zvonko Antunović, Vlatka Rozman, Zdenko Lončarić, Tomislav Vinković
14.5.2021. pozdravna riječ opća populacija
Kultura poslovnog i akademskog ophođenja,
voditeljica: Višnja Sak Bosnar, suradnica: Renata Baličević
14.5.2021. Radionica studenti i građanstvo
Organizacijska kultura – činitelj uspješnosti ili …???,
voditeljica: Ljubica Ranogajec, suradnici: Krunoslav Zmaić, Jadranka Deže, Ružica Lončarić, Tihana Sudarić, Snježana Tolić, Ana Crnčan, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić, Sanja Jelić Milković, Olgica Klepač i David Kranjac
14.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Pametna kupovina poljoprivredne tehnike,
voditelj: Domagoj Zimmer, suradnici: Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Željko Barač, Dorijan Radočaj i Ivan Vidaković
14.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kulturno je pomoći u nevolji,
predavači: Marija Kristić, Gloria Ninković i Miroslav Lisjak
14.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Simbolika životinja u svjetskoj kulturi,
predavači: Matko Adrić, Mirna Gavran i Vesna Gantner
14.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Priroda je uvijek u modi,
predavači: Nikolina Banović, Ivan Habus i Miroslav Lisjak
14.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Lipicanac kao izazov kulturi i znanosti,
predavači: Mirjana Baban, Žarko Španiček, Mirela Ravas, Maja Gregić
14.5.2021. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
ZELENE INFRASTRUKTURE, ZELENA GRADNJA I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA,
predavači: Alka Turalija i Tihomir Živić
14.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Plesni klub Broadway, Gacka 10, Trgovački centar Konzum
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rasplešimo mozak,
voditeljica: Senka Gazibara, suradnice: Antonija Blažević, Maja Stočko i Arijana Tomić
10.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole
OŠ „Mladost“, Sjenjak ul. 7, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura osobne higijene,
voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Nika Pavlović, Lea Dumić, Veronika Raiz i Maja Miškulin
11.5.2021. Radionica učenici 1. i 2. razreda osnovne škole
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura komunikacije u visokoškolskoj nastavi,
autori: Vesnica Mlinarević, Ivana Duvnjak, Tomas Tadić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Tjelesna i zdravstvena kultura. Kultura, znanost ili?,
autori: Lucija Zrno, Klara Findrik, Karla Kurbalić i Zvonimir Tomac
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Utjecaj tehnologije na sport i kulturu,
autori: Vjekoslav Galzina, Ivana Klaričić
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fizioterapija temeljena na dokazima,
autori: Marija Crnković, Sonja Iža, Anđela Grgić i Valentina Krka
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti fizioterapije Stručnog i Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Fizioterapije Srednje medicinske škole - smjer fizioterapeutski tehničar
Deset medicinskih izuma koji su promijenili svijet,
autori: Meri Reili, Ivan Veber i Marinko Žulj
10.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Postojeća stvarnost (znanstvena revolucija),
autori: Katarina Šporčić, Antea Kršek, Luka Malenica i Jelena Jakab
11.5.2021., 12.5.2021. Poster, prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Medicina Hipokratskog podrijetla,
autori: Ivan Veber, Meri Reili i Marinko Žulj
11.5.2021., 12.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Očuvanje tjelesne kulture,
voditelj: Ivan Veber, suradnici: Meri Reili i Marinko Žulj
11.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; Fakultet sestrinstva Sl.Brod; Srednja medicinska škola Sl.Brod 3 razred, Ul. Vatroslava Jagića 3a, 35000, Slavonski Brod
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstvena znatiželja,
predavačica: Željka Dujmić
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE učenici srednje medicinske škole
Izazovi u znanosti u sestrinstvu,
predavačica: Željka Stojkov
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE učenici srednje medicinske škole
OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Krstova ulica 99, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što je muzej i kako se ponašati u muzeju,
predavačice: Marija Erl Šafar, Klara Krnjaković i Ena Maurus
10.5.2021. Predavanje učenici 1., 2., 3. razreda osnovne škole
OŠ Vijenac, Vijenac Ivana Meštrovića 36, 31000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura i znanost,
voditeljica: Tihana Lubina, suradnica: Ana Kljajić
10.5.2021. Radionica učenici 4. razreda osnovne škole
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Numizmatika i kultura,
autori: Marija Šain, Maja Haršanji
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
I znanstvenici se plaše javnog nastupa, zar ne?
Tomislav Levak
12.5.2021. Radionica studenti i građanstvo
Kultura znanosti u kontekstu cjeloživotnog učenja učitelja i nastavnika glazbe,
voditeljica: Jasna Šulentić Begić, suradnik: Amir Begić
12.5.2021. Radionica studenti 4. godine preddiplomskog i 1. godine diplomskog studija Glazbene pedagogije
Slavonski melos u umjetničkoj glazbi,
Zdravko Drenjančević
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Marija Jurić Zagorka – prva hrvatska novinarka i 'influencerica',
Snježana Barić-Šelmić
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
1.Znanosti u kulturi, 2.Kultura/nekultura u farmaceutskoj znanosti/industriji i njezin utjecaj na društvo:
Marija Tolušić, Marta Borić Cvenić , Petra Čurčić
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura ponašanja na internetu,
predavačica: Katarina Knol Radoja
12.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Akumulacija znanja: Mrežni rječnici i enciklopedije,
voditeljica: Dubravka Kuna
14.5.2021., 14.5.2021. Radionica učenici srednjih škola (2. razred)
Popping the Culture: How Much Do You Know about Anglophone Popular Culture?,
voditeljice: Ljubica Matek, Jasna Poljak Rehlicki, Valentina Markasović i Saška Petrović
14.5.2021. Radionica učenici II. gimnazije
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Stereotipi računovođe u filmovima kao značajnom segmentu medijske kulture,
autori: Dominika Crnjac Milić i Blaženka Hadrović Zekić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kultura znanosti: znanstvenice koje su promijenile svijet,
predavačice: Nataša Drvenkar, Sofija Turjak i Ivana Unukić
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Znanstvena (ne)kultura u financijskoj i računovodstvenoj praksi,
predavači: Dina Bičvić i Dražen Novaković
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
„JA PROJEKTOLOVAC“,
voditelj: Dražen Ćućić, suradnica: Katica Križanović
11.5.2021. ONLINE RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
POSLOVNA KULTURA ILI KAKO OSTAVITI ODLIČAN PRVI DOJAM U POSLOVANJU,
voditeljica: Julia Perić, suradnici: Anamarija Delić i Aleksandar Erceg
14.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Na temeljima Strossmayerove vizije - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
autori: Petra Pantalon, Meri Reili, Jelena Jakab i Aleksandar Včev
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Povijesni razvoj znanosti i struke sestrinstva kao značajne karike u zdravstvu,
autori: Antonia Kos, Bernarda Pejić, Tea Omanović Kolarić, Sonja Vukadin i Martina Smolić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Dentalne matične stanice - kultura budućnosti u regenerativnoj medicini,
autori: Lucija Kuna, suradnice: Martina Pranjić i Marina Bešlić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Autorska prava i plagijat,
autorice: Sonja Iža, Marija Crnković, Marija Vulić i Anđela Grgić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster opća populacija, studenti stručnih i sveučilišnih studija
TEORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE - OSNOVA ZA PROFESIJU, ZNANSTVENI PRISTUP I KVALITETU ZDRAVSTVENE SKRBI,
autori: Štefica Mikšić, Jasenka Vujanić, Željko Mudri i Jadranka Plužarić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster učenici srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija
„Znanost u okvirima dentalne etike i deontologije“,
autori: Alessia Cerin, Matea Grubišić-Čabo, Davor Seifert i Martina Juzbašić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Povijest zubne četkice: od 5000 godina pr. Kr. do danas,
autori: Tea Đukić, Ingrid Kovačević, Karlo Komljenović i Sanja Kirsch
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
TEORIJA SKRBI JEAN WATSON,
autori: Jasenka Vujanić, Robert Lovrić, Štefica Mikšić i Ivana Barać
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster učenici srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija
Kultura i oralnohigijenske navike,
autori: Marija Čandrlić, Matej Tomas, Martina Juzbašić i Sanja Kirsch
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Latinski - „živi“ jezik medicinske terminologije,
autori: Ivana Ilić, Robert Mujkić, Davor Lešić i Svjetlana Marić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Digitalna revolucija u dentalnoj medicini,
autorice: Marija Čandrlić, Lucija Hero, Gracia Ćelić i Danica Cvjetković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster studenti i građanstvo
„Je li strana riječ atraktivnija od hrvatske? - stomatološko nazivlje i zdravstvena pismenost“,
autori: Sanja Frančešević, Josipa Pohižek, Matej Tomas i Matej Karl
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Stomatologija temeljena na znanosti,
autori: Aleksandar Včev, Marija Čandrlić, Krešimir Petak i Luka Ostojić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Od zuba do znanosti - evolucija kulture,
autorice: Marija Samardžić, Ivana Škrlec i Jasminka Talapko
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Povijest znanosti u dentalnoj medicini,
autori: Marko Matijević, Marija Čandrlić, Matea Dozet i Slavko Čandrlić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Stomatologija kroz sedam kontinenata,
autori: Marko Aleksijević, Marko Babić, Zrinka Ivanišević i Matej Tomas
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Kultura ponašanja u znanosti - PLAGIJAT,
predavačice: Dubravka Holik, Andrea Milostić-Srb, Danijela Nujić i Mia Viljanac
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti preddiplomskog i diplomskog studija SESTRINSTVO (Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, I godina)
Kultura pranja ruku u zdravstvu-potreba ili nužda,
predavači: Tamara Alebić, Ena Macanga, Tea Ugarković, Karolina Omašić, Renata Apatić i Vjekoslav Jauk
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Pripadaju li mikroorganizmi kulturi znanosti?,
voditelji: Jasminka Talapko, Marko Aleksijević i Marko Babić
14.5.2021. Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Better hedge than eat one’s words,
autori: Dragana Božić Lenard, Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak i Ivan Lenard
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i i djelatnici Sveučilišta
Web dizajn i (ne)kultura,
autori: Mirko Köhler, Ivica Lukić i Luka Omrčen
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Stereotipi računovođe u filmovima kao značajnom segmentu medijske kulture,
autori: Dominika Crnjac Milić i Blaženka Hadrović Zekić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Cardiac Segmentation and Analysis,
autori: Marija Habijan, Irena Galić, Marin Benčević, Hrvoje Leventić i Krešimir Romić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Primjena infracrvene termografske kamere u svakodnevnoj praksi,
predavač: Hrvoje Glavaš
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura u jeziku: kako riječima obilaziti kao mačak oko vruće kaše,
autorice: Ana Mikić Čolić i Maja Glušac
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti i ostali zainteresirani zaposlenici
(Ne)kultura znanosti u drami Itaka Gottfrieda Benna,
autori: Amra Hodžić i Jakov Sabljić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, profesori, građanstvo
Cross-culturalism at the University of Osijek: The perspective of Erasmus+ incoming students,
voditeljica: Mirna Varga, suradnice: Izabel Zdravčević i Marija Milošević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti, nastavnici, građanstvo
Pregled razvoja pedagogijske znanosti,
autori: Sara Kakuk, Petra Kolesarić, Ivana Bekavac i Nemanja Spasenovski
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo, svi posjetioci Festivala znanosti 2020 na FFOSu
Plagiranje u znanosti,
autori: Ivana Marčinko, Ana Babić Čikeš, Gorka Vuletić i Ana Kurtović
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti, znanstvenici
Trendovi u odnosima s javnošću kulturnih ustanova,
predavačica: Gordana Lesinger
10.5.2021. Predavanje učenici srednjih škola (gimnazija ili umjetnički smjerovi), studenti - komunikacija
Akademske vještine studenata u promicanju kulture znanosti s aspekta novog medijskog okruženja (primjer istraživanja studenata FFOS-a),
predavačica: Mirela Müller
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, nastavnici i učitelji
Trening izvršnih funkcija kod djece: ima li kultura učinak na razvoj izvršnih funkcija,
voditeljice: Sandra Vučković i Silvija Ručević
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Povijest književnosti između mita i znanosti,
predavačica: Ivana Žužul
12.5.2021. Predavanje studenti i građanstvo
Akademski bonton,
voditeljice: Renata Jukić i Sanja Španja
12.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kako kulturno komunicirati?,
voditeljice: Ines Hocenski i Mirna Gilman Ranogajec
14.5.2021. Radionica učenici srednjih škola – maturanti
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Napomena:

***sudjelovanje na radionici najaviti na ibogut@foozos.hr (najviše 25 sudionika u radionici)

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
ANATOMSKI CRTEŽI LEONARDA DA VINCIJA I.,
autori: Tamara Dakić, Irena Kišmartin, Željko Popović i Irella Bogut
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
LEONARDO DA VINCI – SLIKAR, KIPAR, ARHITEKT, IZUMITELJ, MATEMATIČAR I INŽENJER – RENESANSNI GENIJ,
autori: Ramona Sajler, Matea Bogut, Dora Repinac i Irena Kišmartin
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Etika u online istraživanju,
autorice: Karolina Dobi Barišić i Ana Mirković Moguš
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Vodi li Industrija 4.0 prema Kulturi 4.0?,
predavač: Vjekoslav Galzina, Damir Tomić
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
ANATOMSKI CRTEŽI LEONARDA DA VINCIJA II.,
autori: Krešimir Vidačić, Irena Kišmartin, Željko Popović i Irella Bogut
11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Glazba: kultura, umjetnost i znanost,
predavačica: Ana Popović
11.5.2021., 14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Pričaonica za predškolce - kultura čitanja i pripovijedanja,
voditeljice: Tijana Borovac, Ida Somolanji Tokić, Ivana Trtanj i Vedrana Živković Zebec, suradnici: studenti 1.i 3. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
12.5.2021. Radionica djeca predškolske skupine DV „Jaglenac“
Znanstveni instrumenti za mjerenje kulture škole,
predavači: Rahaela Varga
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti
*** Nacrtaj prirodu, znanost i kulturu,
voditeljica: Jelena Kovačević, suradnici: Irella Bogut, Željko Popović i Irena Kišmartin
14.5.2021. Radionica osnovna škola, srednja škola, studenti
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Razvoj i primjena armiranog tla,
autori: Jelena Kaluđer, Lidija Pungerčar i Martina Zagvozda
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kulturna baština drevnih civilizacija,
autori: Mario Jeleč i Kristina Strukar
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster viši razredi osnovne škole, srednja škola
Zemljana arhitektura: od znanja prenesenih s koljena na koljeno do moderne znanosti,
autori: Ivan Kraus i Lucija Kraus
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Most (između) kulture i znanosti,
autori: Sanja Lukić i Hrvoje Draganić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kultura zgrada,
autori: Mihaela Domazetović, Dino Obradović i Hrvoje Krstić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Kultura recikliranja materijala u građevinarstvu,
autori: Robert Bušić i Ivana Miličević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Ruđer Bošković – znanstvenik i graditelj,
voditelj: Aleksandar Jurić i Držislav Vidaković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Matematički mobili,
voditeljica: Zlata Dolaček-Alduk, suradnice: Božica Dea Matasić, Tanja Sušac i Biljana Kodžoman
11.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kreativno mišljenje, pisanje i likovno izražavanje kroz „Blackout poetry“,
voditeljica: Irena Bando, suradnice: Vesna Zobundžija, Ivana Šandrk Nukić i Zlata Dolaček-Alduk
11.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola (10ak učenika) uz mentorstvo studenata
Otkrijmo brojeve drevnih civilizacija!,
voditeljica: Josipa Matotek, suradnici: Tatjana Mijušković – Svetinović i Fran Matotek
11.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola 3. - 6. razred
Kultura građenja mosta,
voditeljica: Adriana Brandis, suradnici: Filip Anić i Kristina Strukar
11.5.2021., 12.5.2021. Radionica Do 20 učenika Od 5. - 8. razreda. U slučaju da ima manje učenika može i srednja škola
Korištenje energije vode: od starih kultura do danas,
predavači: Željko Šreng i Tamara Brleković
12.5.2021. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Multiznanstveno zaleđe za uspješnu karijeru inženjera,
voditelj: Držislav Vidaković, suradnik: Aleksandar Jurić
12.5.2021. Radionica Studenti, inženjeri, građevinski poduzetnici, učenici srednjih škola te ostali zainteresirani
(Opća) KULTURA (o) ZNANOSTI,
voditeljice: Marija Krajnović, Ivana Brkanić Mihić i Lucija Kraus
12.5.2021. Radionica studenti, nastavnici, arhitekti i građevinari, građanstvo i svi koje zanima znanost
UKRAS JE ZLOČIN,
predavačica: Sanja Lončar-Vicković
13.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Armiranobetonske konstrukcije: od drevnog doba do danas,
predavač: Ivan Kraus
13.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
#opetminijeispaloravno,
voditeljica: Zlata Dolaček-Alduk, suradnice: Dina Stober i Tanja Sušac
14.5.2021. Radionica učenici 8 razreda osnovnih škola uz mentorstvo studenata (najviše 30 učenika)
Eksperimentalna statika,
voditelji: Irena Ištoka Otković i Ivan Kraus
14.5.2021. Radionica učenici osnovnih škola (III-VIII razred)
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Modeli istraživanja u znanosti,
autori: Nataša Kozina, Zrinka Mihaljević, Ivana Jukić i Martina Mihalj
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Antibiotik – sinergija čovjeka i prirode,
autori: Dea Sabo, Ana Šomoljanski, Hrvoje Roguljić i Martina Smolić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
(NE)KULTURNI MIKROORGANIZMI,
autori: Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović, Valentina Živković i Tomislav Kurevija
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Pravila pristojnog (sigurnog) ponašanja na Internetu,
autori: Krešimir Šolić, Tena Velki, Kristina Kralik i Mirko Pešić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
ZNANSTVENA POSTIGNUĆA KOJA SU PROMIJENILA POVIJEST,
autori: Nikolina Kolobarić, Petar Šušnjara i Anita Matić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulturom uma do velikog otkrića,
voditeljica: Vjera Ninčević, suradnici: Nika Srb, Romana Marušić, Ivo Vincetić i Martina Smolić
11.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kako znaš – gdje su dokazi?,
voditeljica: Vedrana Ivić, suradnica: Marta Balog
12.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kamen jedan, spomena vrijedan!,
voditeljica: Nikolina Bek, suradnik: Matej Šag
10.5.2021. Radionica osnovna škola
Zlatno doba mikrobiologije,
autorice: Sanja Mužik, Ramona Sekulić, Martina Božičević i Elena Perić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Genetičko inženjerstvo u oplemenjivanju biljaka i životinja,
autori: Marta Cerni, Matija Grgošević, Magdalena Lučić i Vedrana Majstorović
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kulturama do održive poljoprivrede,
predavačica: Marija Kovačević
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Kultura istraživanja i skepticizam 21. stoljeća,
predavač: Branimir K. Hackenberger
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
I ja mogu biti znanstvenik!,
predavačica: Nikolina Sabo
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Simulacijom kultura do umjetnog ekološkog sustava,
voditeljica: Tamara Đerđ, suradnik: Branimir K. Hackenberger
13.5.2021. ONLINE RADIONICA viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
OŠ "Dobriša Cesarić", Neretvanska ul. 10, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura znanosti,
voditeljica: Olivera Meter, suradnici: Mateja Lukić, Dorian Garac, Ljiljana Štanfelj i Silvija Mašaberg
11.5.2021. Radionica učenici 6. razreda;
Maksimalan broj učenika u radionici 20
Hrvatski znanstvenici ( svećenici/ vjernici ),
voditeljica: Silvija Mašaberg, suradnici: Olivera Meter i Ljiljana Štanfelj
11.5.2021. Radionica učenici 6. razreda;
Maksimalan broj učenika u radionici 20
OŠ Franje Krežme, Školska ul. 3, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Warum werden Sachen so genannt?,
autorice: Melita Aleksa Varga, Ana Keglević, Sara Delinger i Danijela Aščić
10.5.2021. Poster učenici 8. razreda osnovne škole
Wissenschaft und Sprache,
voditeljice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević, suradnice: Iva Rišner, Kristina Lukić, Miriam Ljubić, Marija Emanović, Ana Maria Markelić, Doriana Balić i Marija Petrić
10.5.2021. Radionica učenici 8. razreda osnovne škole
OŠ Jagode Truhelke, Crkvena ul. 23, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Poticanje kulture slušanja u nastavi hrvatskoga jezika,
voditeljica: Vesna Bjedov
13.5.2021. Radionica učenici 8. razreda osnovne škole
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura osobne higijene,
voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Nika Pavlović, Lea Dumić, Veronika Raiz i Maja Miškulin
11.5.2021. Radionica učenici 1. i 2. razreda osnovne škole
Poznajem li znanost,
voditeljica: Tomislava Jukić, suradnici: Ivana Dolaček, Vlatka Šalić Dujmić, Goran Ledenčan i Lidija Kuštro
12.5.2021. ONLINE RADIONICA predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Što znam o znanosti,
voditeljica: Vlatka Vukić
13.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fakultet sestrinstva Sl.Brod
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstveno pretraživanje,
voditeljica: Vesna Ćosić, suradnice: Željka Dujmić i Željka Stojkov
11.5.2021. ONLINE RADIONICA studenti diplomskog studija
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„Druga kultura“ – tehnička znanost,
predavači: Luka Šarić i Tomislav Keser
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Rektorat Sveučilišta u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstvena istina i dodaci prehrani,
predavačica: Marija Heffer
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti prirodnih znanosti i opća javnost
Smijemo li sve što možemo? Etičnost u biomedicinskim istraživanjima,
predavačica: Ines Drenjančević
11.5.2021. Predavanje studenti i građanstvo
Cijepljenje: problemi u komunikaciji,
predavači: Dorian Laslo, Ivan Miškulin i Maja Miškulin
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i opća populacija
Znanstveni bonton,
predavačica: Terezija Berlančić i Ivan Miškulin
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Ul. Ivana Gundulića 5A, 31000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Na što sve mislim kad kažem KULTURA,
voditeljica: Kristina Peternai Andrić, suradnica: Jasna Slivac
11.5.2021. Radionica osnovna škola
OŠ Josipovac, Osječka ul. 77A, 31221, Josipovac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biti COOLturan je lako, to može svatko!,
voditeljica: Vesna Bilić-Kirin, suradnici: Ivana Šimić, Marija Olujić, Iris Pintarić, Mario Grgurić, Tajana Radman i Jelena Kovačević
11.5.2021. Radionica učenici 1. i 2. razreda osnovne škole
OŠ „Ivana Kozarca“, Nijemci
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstveno-istraživački pristup o kulturi bilja u Bibliji,
Snježana Dubovicki, Zvonimir Užarević, Gordana Kragulj
13.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dobrobiti ljekovitih biljaka u kršćanskoj kulturi,
Gordana Kragulj
13.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Tjelovježba kao najbolja transformativna stvar za mozak,
predavači: Meri Reili, Ivan Veber i Marinko Žulj
14.5.2021. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
KLUB 60+, Ul. Otokara Keršovanija 33, 31000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura zdravstvene komunikacije i figurativni jezik,
voditeljica: Tanja Gradečak, suradnica: Barbara Kružić
14.5.2021. Radionica građanstvo- članovi kluba 60+ i studenti Diplomskog studija engleskog jezika i književnosti – nastavnički smjer
OŠ Matije Petra Katančića, Ul. Ive Lole Ribara 3, 31550 Valpovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost u kulturi – kultura u znanosti,
predavači: Krunoslav Hornung i Marinko Stojkov
14.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Pravni fakultet Osijek, Kampus, Cara Hadrijana 8a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Prometna kultura i zaštita djece u prometu,
predavačice: Biljana Činčurak Erceg i Martina Mikrut
10.5.2021. Predavanje vrtićka i predškolska djeca
(Ne) kultura vozača kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa,
predavačica: Aleksandra Vasilj
12.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i ostala zainteresirana javnost
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Europska godina željeznice 2021:
Matko Guštin, Veronika Sudar, Dunja Duić
10.5.2021. Poster i virtualna izložba 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Učimo o kulturi ljudskih prava!
voditeljica: Mira Lulić, suradnik: Davor Muhvić
10.5.2021. ONLINE RADIONICA opća populacija
Organizacijska kultura u javnoj upravi s osvrtom na područje visokog obrazovanja,
predavačica: Jelena Dujmović Bocka
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti i građanstvo
Programirano kvarenje uređaja - Postoji li i kako mu stati na kraj?,
predavač: Ivica Pavić
10.5.2021. Predavanje svi građani zainteresirani za zaštitu svojih prava u slučaju kvarenja uređaja s naglaskom na studente i praktičare iz područja prava te elektronike i računarstva
''Kultura i baze podataka EU'',
voditeljica: Dunja Duić, suradnik: Tunjica Petrašević
10.5.2021. ONLINE RADIONICA studenti i građanstvo
PRAVNA (NE)KULTURA,
predavači: Ivana Tucak i Josip Berdica
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Uprava i kultura, Upravni postupak u svrhu zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području RH,
predavačica: Vlasta Budiša i Ana Đanić Čeko
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE redoviti i izvanredni studenti druge godine Stručnog upravnog studija - predmet: Upravno postupovno pravo
Plagijati – (ne)kultura u akademskom pisanju,
predavači: Nikol Žiha i Marko Sukačić
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti i građanstvo
PRAVNA ZNANOST I LOKALNI RAZVOJ,
predavačica: Katarina Marošević i Nataša Lucić
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Prvo slovo mapiranja,
voditeljica: Dinka Caha
12.5.2021. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Radionica za djecu 5. i 6. razreda o važnosti razvijanja KULTURE očuvanja mora i oceana, jer čine važan dio KULTURNE baštine čovječanstva. Neka zaštita prirode općenito, a mora i oceana posebno, bude dio naše KULTURE.
Autori: Mira Lulić i Nikola Trošelj
12.5.2021. Multimedijalna prezentacija 5. i 6. razredi osnovnih škola
Porezna kultura i porezno ponašanje,
predavačice: Renata Perić i Emina Jerković
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta
Međunarodno privatno pravo u službi povratka ukradenih umjetnina?,
predavačica: Martina Drventić
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti i građanstvo