Mjesto događanja:
zbog epidemioloških mjera, svi materijali (posteri, plakati, prezentacije, videozapisi) biti će postavljeni na web stranicu:
https://festivalznanostivk.wordpress.com/

Girls of STEAM,
Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović, učenice Lara Šijanović i Ema Stanokoski Hrgović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 22:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 22:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 22:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 22:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 22:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 22:00

Organizator:
FESTIVAL ZNANOSTI - VINKOVCI

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
web stranica festivalznanostivk.wordpress.com

Detalji:

Brojna istraživanja upućuju na činjenicu da se djevojke i žene u puno manjem broju opredjeljuju za STEAM karijere. Iako žene čine 50% svjetske populacije, prema podacima UNESCO-vog Instituta za Statistiku (UIS), samo 28% znanstvenika su ženskog spola. Dječaci i djevojčice razlikuju se u određenim kognitivnim sposobnostima. Istraživanja konzistentno pokazuju da dječaci postižu više rezultate na testovima spacijalnih a djevojčice na testovima verbalnih sposobnosti. Neki interesi, a kasnije i karijere, smatraju se “prikladnijim” za dječake, a neke za djevojčice. Poticanje djece na određene aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa. Tako je igra s kockicama dobar prediktor kasnijih spacijalnih sposobnosti - važnih za razumijevanje matematičkih i inženjerskih koncepata. Lara i Ema pokazat će da su djevojke baš kao i mladići sposobne i spremne za stvaranje kreacija u području STEAMa a kao primjere koristit će poznate LEGO kockice. Djevojke će pokazati primjenu LEGO Mindostorms EV3 i kombinacije Arduino tehnologije sa lego kockicama. Predstavit će i vlastitu igru „Emma – Educational Memory Music Arduino Game“. Predstavljanjem svog razvojnog puta od Lego Dupla/Quadra, preko brojnih setova, do programibilne robotske ruke i robota te vlastite igre, djevojke žele ohrabriti djevojčice i djevojke da probude kreativca i znanstvenika u sebi!

Biografija:

Sanja Pavlović Šijanović, dipl. informatičar, sanja.pavlovic-sijanovic@skole.hr

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje je u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović, profesor kineziologije, davor.sijanovic@skole.hr  

Rođen je 12. studenoga 1969. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu, ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji Vukovar, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. - 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta CARNet –a e – Škole. Aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava. Dvije godine za redom (2018./2019. i 2019./2020.) dobitnik je nagrade MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima.

 

Učenici – suradnici:

 

Lara Šijanović i Ema Stankoski Hrgović, učenice 1.razreda prirodoslovno-matematičkog usmjerenja Gimnazije Vukovar