Kemijska kultura – ponašanje u laboratoriju,
voditelji: Nikola Sakač, Bojan Šarkanj, Mateo Mušlek

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:45 - 13:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE I RADIONICA

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg