Kulturološki trendovi i baština – hrana i prehrana,
voditeljica: Natalija Uršulin-Trstenjak

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 12:15

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg