Kopriva – povratak u kulturu prehrane,
voditeljica: Marija Mraz; suradnice: Marina Jug, Tajana Premec, Borka Majdak, Karmen Jaković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 14:30 - 15:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg