Vještina oživljavanja ljudi - kultura i znanje u 21. stoljeću,
voditelj: Nikola Bradić, suradnici: Irena Canjuga, Marijana Neuberg, Zoran Žeželj

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
Sveučilišni centar Varaždin/UNIN2-106