Kultura komunikacije – pravila komuniciranja on-line,
voditeljice: Mirjana Grabar Kruljac, Sonja Veir Labaš

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 9:00 - 10:00

Organizator:
Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
1. i 2. razred Medicinske škole Varaždin