Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala (OS-Mi),
voditeljice: Kristina Miklec, Lucija Radetić i Jan Marčec

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:00 - 12:00

Organizator:
Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, Varaždin

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Prostor Fakulteta

Detalji:

Predstavljanje projekta „Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala“ (OS-Mi) koji je usmjeren na razvoj solarne fotokatalize, kao 4. stupnja pročišćavanja voda. Sudionicima bismo objasnili kako uz pomoć Sunca i titanovog dioksida možemo ukloniti štetne tvari poput lijekova iz vode.

https://www.youtube.com/watch?v=q59XdHFE2I8

Biografija:

Kristina Miklec, mag.ing.amb

Završila preddiplomski studij Geoinženjerstvo (2016.) i diplomski studij Inženjerstvo okoliša (2018.) na Geotehničkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu.

Sudjelovala na Erasmus+ projektu Stručne prakse te provela četiri mjeseca na Sveučilištu u Cranfieldu, Velika Britanija. Sudjelovala na doktorskom projektu čije je područje istraživanja bila analiza tala onečišćenih ugljikovodicima te načini remedijacije takvih tala. Usavršila analitičke tehnike kao što su GC-MS i ICP-MS.

Stručnu praksu u okviru diplomskog studija Inženjerstvo okoliša odradila u Glavnom vodnogospodarskom laboratoriju Hrvatskih voda u Zagrebu. Monitoringom površinskih voda, koja je glavna djelatnost Laboratorija, usavršila tehnike rukovanja najmodernijim uređajima za analizu vode (ICP-MS, TripleQuad-MS).

Trenutno, studentica na poslijediplomskom studiju Inženjerstvo okoliša i zaposlena kao asistentica na projektu „Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala“ (OS-Mi), sufinanciranom od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, KK.01.1.1.04.0006.

 

Lucija Radetić, mag.ing.geoing.

Diplomirala 2015. na Geotehničkom fakultetu gdje radi kao asistentica. Sudjeluje u nastavi te je aktivni sudionik na projektima OS-Mi (voditeljica doc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet) i NanoPeroPhotoSens (voditeljica dr.sc. Andreja Gajović, Institut Ruđer Bošković). Studentica doktorskog studija Inženjerstvo okoliša.

 

Jan Marčec, univ.bacc.ing.amb.

Student prve godine diplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu. Dobitnik Rektorove nagrade 2019. za rad 'Solarna fotokataliza u zaštiti voda i zraka – od eksperimenta do pilota'. Uključen u znanstvene aktivnosti Fakulteta i Laboratorija za inženjerstvo okoliša.