Kultura sigurnosti - bez nasilja u školama,
voditeljica: Marijana Neuberg, suradnice: Tina Cikač, Mateja Križaj

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:30

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg