Samopregled dojke- kultura prevencije,
voditeljica: Ivana Herak, Marijana Neuberg, Željka Kanižaj, Valentina Novak

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 15:00 - 16:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
studenti, opća populacija

Lokacija:
Sveučilišni centar Varaždin/UNIN2-101