Kultura ispijanja vina,
voditelji: David Štampar (Vinarija Štampar), Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, sudionici: Anto Mijatović, Dora Borščak, Marinela Vrban

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 14:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija

Lokacija:
dvorište ili unin1-33