Smoothie bowl: novi kulturološki trend u nutricionizmu i kulinarstvu,
voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Ana Kos, Tamara Mađer

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 11:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
dvorište ili unin1-36