Politička komunikacija i kultura,
voditelj: Petar Kurečić

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 17:30 - 18:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg