Kultura igranja nekad i sad,
voditeljica: Marijana Neuberg, suradnice: Melita Sajko, Ivana Herak, Jasminka Latin

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE RADIONICA

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
google meet platforma