Proširena stvarnost kao platforma za 3D digitalnu umjetnost,
voditelj: Andrija Bernik, suradnici: Martina Stipan, Dejan Kober

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 12:00 - 18:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SCV