Pregled društvenih modela odnosa društva prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom,
autor: Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 12:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 12:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 12:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 12:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 12:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti

Lokacija:
UNISB EDU


UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A