London eye kao milenijski simbol,
autori: Željko Ivandić, Mirko Karakašić, Jure Marijić, Marko Vilić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 20:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 20:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 20:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 20:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
srednja škola, studenti

Lokacija:
UNISB SF1

Detalji:

Ono što je Eiffelov toranj Parizu ili Empire State Building New Yorku, to je Londonu London Eye (Londonsko oko). Taj se rotirajući kotač neprestano okreće osim u iznimnim situacijama. Sviđa se domaćim i stranim turistima, a dobio je i brojna priznanja. Jedan od simbola suvremene Britanije smješten je na južnoj obali Temze. Gradnja London Eyea započela je krajem 1998., završena u listopadu 1999, a u uporabi je od ožujka 2000. godine. Zabilježeno je da je do prosinca 2009. kotač koristilo ukupno 36 milijuna putnika, a sada je to vjerojatno više od 50 milijuna. London Eye je s visinom od 135 metara četvrta po veličini građevina u Londonu. Ima ukupno 32 kabine, odnosno svojevrsne zračne gondole koje predstavljaju 32 gradske četvrti, a u svaku može stati najviše 25 osoba. London Eye najveći je rotacijski kotač u Europi i u zapadnoj hemisferi, ali i najveći konzolni kotač na svijetu jer je pridržan samo s jedne strane. London Eye je rezultat domišljatosti brojnih inženjera koji su sudjelovali u njegovoj izvedbi. Simbol je ulaska u novo tisućljeće, ali i suradnje među ljudima jer je ostvarenje stotina stručnjaka iz nekoliko europskih država.

Biografija:

Red.prof.dr.sc Željo Ivandić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
zivandic@unisb.hr
Rođen je 20. kolovoza 1965. u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1990. Magistrirao je 1996. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2002. U zvanje docenta izabran je 2005., izvanrednog profesora 2010. i redovitog profesora 2013. Tijekom studija dva puta je dobitnik Sveučilišne nagrade Sveučilišta u Osijeku.
Član je udruga: Hrvatsko društvo za mehaniku, Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatsko društvo proizvodnog strojarstva, Hrvatsko društvo za mjeriteljstvo, te Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Služi se engleskim i ruskim jezikom.
Specijalnos: Konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija, te vrednovanje tehničkih sustava.
Istraživač je na projektu MZOS "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje", čiji je glavni istraživač prof. dr. sc. Milan Kljajin.
Suradnik je na bilateralnom HR-SLO projektu pod nazivom "Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti", čiji je voditelj prof. dr. sc. Dražan Kozak. Predstavnik je Strojarskog fakulteta u Case-LCA mreži institucija.
Prodekan je za nastavu u mandatnom razdoblju 2013.-2017.
https://www.sfsb.hr/fakultet/ustroj/zsk/zivandic

Izv.prof.dr.sc.  Mirko Karakašić, 
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
mkarakasic@unisb.hr
Karakašić Mirko, rođen je 1980. u Novoj Gradiški. Osnovnu školu završio je u Adžamovcima i Opću gimnaziju u Novoj Gradiški. 1999. godine upisuje se na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje 2004. godine diplomira na Zavodu za strojarske konstrukcije s temom pod nazivom "Konstrukcijske i mehaničke značajke vijka". Mentor diplomskog rada bio je prof. dr. sc. Franjo Matejiček. Za vrijeme studija nagrađen je nagradom za najboljeg studenta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju mu je dodijelio Lions club - Slavonski Brod, te dekanovom i rektorovom nagradom za uspješno studiranje.
Od rujna 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na projektu "Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda", 0152015, voditelj projekta: prof.dr.sc. Milan Kljajin. Radi na znanstvenim projektima: "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje", 152-1521473-3111, voditelj prof.dr.sc. Milan Kljajin. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt (SLO-6): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša", voditelj s hrvatske strane prof.dr.sc. Milan Kljajin. Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt: "Utjecaj procesa tretiranja površine na zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija", voditelj s hrvatske strane: prof.dr.sc. Dražan Kozak.
Sudjeluje na slijedećim projektima za gospodarstvo: "Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5,4 m; 6,3 m i 7,2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja", voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić. "Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata", voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić. "Utvrđivanje uzroka pojave pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona", voditelj: prof.dr.sc. Franjo Matejiček.
Doktorski rad pod nazivom “Model povezivanja funkcija proizvoda, parametara i njihovih intervala vrijednosti kod razvoja proizvoda, primjenom matrice funkcije i funkcionalnosti” obranio je 12. ožujka 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Milan Kljajin (voditelj rada), prof.dr.sc. Jožef Duhovnik, prof.dr.sc. Ivan Samardžić, prof.dr.sc. Milan Opalić i prof.dr.sc. Franjo Matejiček. 22. ožujka 2010. godine . izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta.
Koautor i autor je više znanstveno-stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova s znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.
U sklopu projekta "Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda" i hrvatsko-slovenskog bilateralnog projekta (SLO-06): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša" boravio na stručnom usavršavanju na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju u trajanju od mjesec dana.
Od 01.09.2008. do 30.11.2008. s nastavkom boravka od 26.01.2009. do 30.06.2009. boravio na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju na znanstvenom i strukovnom usavršavanju kao stipendist Ministarstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije u okviru međunarodnog bilateralnog programa.
Upisan je u Upisniku znanstvenih radnika pod brojem 263684 i u znanstvenom je zvanju znanstvenog savjetnika. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.
https://www.sfsb.hr/fakultet/ustroj/zsk/mkarakasic

Jure Marijić, mag. ing. mech.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
jmarijic@unisb.hr
Rođen 13. kolovoza 1991 u Doboju, BiH. Osnovnu i srednju tehničku školu, smjer tehničar za mehatroniku, završava u Slavonskom Brodu te 2010. godine upisuje preddiplomski studij strojarstva na Stojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Završni rad pod nazivom: “Konstrukcijske i funkcionalne značajke „Segway-a“ kao samouravnotežavajuće mobilno prijevozno sredstvo” obranio je pod vodstvom mentora prof.dr.sc Željka Ivandića, Za rad je nagrađen INA stipendijom za 2. najbolji studentski projekt u Hrvatskoj. Upisuje diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je 2015. godine pod vodstvom mentora prof.dr.sc Željka Ivandića na temu; “Konstrukcijski razvoj prijenosnog CNC stroja za graviranje”.
Od rujna 2015. godine radi u tvrtki Bausch-Stanic d.o.o. na poziciji razvojnog inženjera. Poziciju voditelja razvojnog odjela za alate za štancanje obnaša od lipnja, 2018. godine do listopada 2020. godine te prelazi u tvrtku Experio d.o.o. na istu poziciju. Od travnja 2021. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, te sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija I., Elementi konstrukcija II., optimiranje konstrukcija, Ekološki dizajn, Modeli vrednovanja konstrukcija. Paralelno upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Strojarskog fakultetu u Slavonskom Brodu.
Govori, čita i piše engleski te njemački jezik.
https://www.sfsb.hr/fakultet/ustroj/zsk/jmarijic

Marko Vilić, mag. ing. mech.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
mvilic@unisb.hr
Rođen je u Zenici 21. travnja 1985. godine. U Slavonskom Brodu 2004. godine završava Gimnaziju Matija Mesić, jezični smjer. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka upisuje preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 2005. godine. Završni rad pod nazivom ''Analiza deformacija i naprezanja statički neodređenog nosača'' obranio je pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Franje Matejičeka, nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda.  Diplomirao je 2015. godine pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Franje Matejičeka na temu ''Elastoplastična analiza opterećene konzole''. Od 2011. – 2013. godine radi u firmi CADENAS Services d.o.o na poslovima 3D parametarskog modeliranja širokog spektra proizvoda. Od 2013. – 2020. radi u firmi Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o u odjelu tehničkih proračuna prvenstveno na baznom dizajnu čeličnih konstrukcija.
U studenom 2020. godine zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta pri Katedri za elemente strojeva i konstruiranje, Zavoda za strojarske konstrukcije. Govori, čita i piše engleski jezik.
https://www.sfsb.hr/fakultet/ustroj/zsk/mvilic


UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A