Dijagrami kao univerzalni jezik znanosti,
autori: Nikolina Berić, Andrijana Milinović, Ivan Opačak, Maja Zirdum

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 20:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 20:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 20:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 20:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
srednja škola, studenti

Lokacija:
UNISB SF1

Detalji:

„Nitko tko nije vladar ili prorok, ne može donijeti većega dobra za čovječanstvo niti dostojnije zaslužiti božansku slavu, nego onaj koji gradi univerzalni jezik.“, Leibniz, 1679. g.

 Jezik je sredstvo komunikacije među ljudima i čini kulturu svakog naroda. Jezik može biti materinji, govorni, službeni, književni. Na svijetu postoji oko 5 do 7 tisuća različitih jezika. Tako veliki broj različitih jezika ljudima iz različitih krajeva svijeta otežava komunikaciju. Zbog toga je važno koristiti univerzalni jezik koji će biti razumljiv svim ljudima koji su upućeni u problematiku o kojoj se raspravlja. Univerzalni jezik u znanosti mogu biti razni dijagrami iz kojih se može dobiti jako puno podataka koje će i bez govora razumjeti znanstvenici određenog polja znanosti, neovisno o njihovom govornom jeziku. 

Biografija:

Nikolina Berić, rođ. Svetić, rođena je u Požegi 13. rujna 1992. godine. U Slavonskom Brodu je završila srednju Ekonomsko-birotehničku školu, smjer Upravni referent. Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo, na Veleučilištu u Slavonskom Brodu završava 2015. godine obranom teme „Karakterizacija materijala za izradu bubnja parnog kotla“, pod mentorstvom prof. Slavice Kladarić, dipl. ing. stroj. Razlikovnu godinu završava 2016. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Diplomski sveučilišni studij, smjer Strojarske tehnologije, na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završava 2018. godine obranom teme „Izrada voštanih modela pomoću 3D printera“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Novoselovića. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistentice pri Katedri za materijale i toplinsku obradu, Zavoda za inženjerstvo materijala. Doktorandica je poslijediplomski sveučilišni studij strojarstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti na smjeru Suvremeni proizvodni postupci.

Andrijana Milinović, rođ. Penava, rođena je 09.01.1973. u Ljubuškom, BiH. U siječnju 2001. diplomirala je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2001. do 2004. godine radila je u konstrukcijskom birou tvrtke "Đuro Đaković" Specijalna vozila u Slavonskom Brodu kao vodeći konstruktor na području pogona specijalnih vozila te drugih dijelova konstrukcije. Od listopada 2004. zaposlena je kao znanstveni novak na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu gdje je u srpnju 2010. obranila doktorski rad pod nazivom "Istraživanje kinetike nastanka boridnih slojeva na nelegiranim čelicima". Od prosinca 2017. zaposlena je kao  izvanredna profesorica iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Zavodu za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2004. sudjeluje u izvođenju nastave Zavodu za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom te aktivno sudjeluje u radu Laboratorija za ispitivanje materijala Zavoda za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, gdje je imenovana Voditeljicom sustava za kvalitetu i Voditeljicom odjela za kemijsku analizu metala. Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT) i Hrvatskog društva za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina (HDTOIP).

Rođen je 3. svibnja 1990. u Derventi, BiH. Nakon završene osnovne i srednje tehničke škole upisuje se 2009. na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za vrijeme studija radio je kao demonstrator na Zavodu za inženjerstvo materijala. Diplomirao je 2014. izvrsnim uspjehom na temu „Utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju toplinsko-kemijski obrađenih MnCr čelika“. Prosjek ocjena diplomskog studija iznosio je 4,6. Po završetku diplomskog studija od 8. rujna 2014. zapošljava se kao nastavnik strojarske grupe predmeta u srednjoj Tehničkoj školi Slavonski Brod. Od 16. prosinca 2015. zapošljava se kao asistent na Zavodu za inženjerstvo materijala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Autor je ili koautor 40-tak znanstveno-stručnih radova objavljenih u znanstvenim časopisima i Zbornicima radova s održanih međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. Održao je nekoliko javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Član je Organizacijskog odbora sljedećih međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija: „Machines. Technologies. Materials“, „Innovations in Engineering“, „Research and Development in Mechanical Industry“ i „Economics and Management - Based in New Technologies“. Član je Rotaract kluba Slavonski Brod. Neoženjen je i govori engleski jezik.

Maja Zirdum, rođ. Omerbašić, rođena je 27. siječnja 1993. u Slavonskom Brodu. Nakon završene osnovne, glazbene škole i opće gimnazije upisuje se na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je 2017. izvrsnim uspjehom na temu ,,Mogućnost primjene naštrcanih slojeva u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme'', mentor prof.dr.sc. Vlatko Marušić. Prosjek ocjena diplomskog studija iznosio je 4,4. Po završetku fakulteta zapošljava se u kao suradnik projektanta u ,,ĐĐ Industrijska Rješenja d.d.'', zatim na kratko u ,,Cadenas d.o.o'' te 8. srpnja 2019. počinje raditi kao voditelj projekata u ,,Đuro Đaković Kotlovi d.o.o'' gdje radi i danas. Aktivni je član brodskog harmonikaškog orkestra ,,Bela pl. Panthy'' i ''Česke Besede Slavonski Brod''. Udana I govori engleski jezik.


UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A